TEHNOPETROL d.o.o. ; CULON d.o.o. Tuzla; NNM INŽENJERING d.o.o. Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izrada investiciono tehničke dokumentacije i rekonstrukcija dimovodnih kanala prema Bloku 6 u TE Kakanj Otvoreni TEHNOPETROL d.o.o. ; CULON d.o.o. Tuzla; NNM INŽENJERING d.o.o. Tuzla Tuzla 19.6.2014. 679.306,00 Službeni glasnik BiH 50/14