Damjanović d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Sječa i izvoz šume na lokaciji 16 Meštrevac Otvoreni Damjanović d.o.o. Foča 24.1.2011. Službeni glasnik BiH 9/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Sječa i izvoz šume na lokaciji 23/1 Meštrevac Otvoreni Damjanović d.o.o. Foča 24.1.2011. Službeni glasnik BiH 9/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje radova na iskorišćavanju šuma prema proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu Otvoreni Damjanović d.o.o. Foča 5.9.2011. 103.402,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Sječa, izrada i privlačenje ŠDS od panja do kamionskog puta u odjelu 14 P.J.Meštrevac, u količini od 516 m3 Otvoreni Damjanović d.o.o. Foča 14.2.2012. 12.229,20 Službeni glasnik BiH 27/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8: Sječa, izrada i privlačenje ŠDS od panja do kamionskog puta u odjelu 22 P.J. Meštrevac, u količini od 3048 m3 Otvoreni Damjanović d.o.o. Foča 14.2.2012. 73.937,20 Službeni glasnik BiH 27/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Damjanović d.o.o. Foča 11.7.2012. 107.726,50 Službeni glasnik BiH 60/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Sječa, izrada i izvoz ŠDS u Odjelu 119 PJ Foča-Toholji Otvoreni Damjanović d.o.o. Foča 18.10.2012. 141.171,60 Službeni glasnik BiH 90/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Sječa i izvoz ŠDS i iznos prostornog drveta u odjelima 64/1 i 71 PJ Foča-Toholj Otvoreni Damjanović d.o.o. Foča 14.2.2013. 118.873,00 Službeni glasnik BiH 18/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Radovi u šumarstvu ŠG Maglić Foča Otvoreni Damjanović d.o.o. Foča 22.7.2013. 54.534,00 Službeni glasnik BiH 61/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10: Radovi u šumarstvu ŠG Maglić Foča Otvoreni Damjanović d.o.o. Foča 22.7.2013. 29.292,00 Službeni glasnik BiH 61/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11: Radovi u šumarstvu ŠG Maglić Foča Otvoreni Damjanović d.o.o. Foča 22.7.2013. 23.128,00 Službeni glasnik BiH 61/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 12: Radovi u šumarstvu ŠG Maglić Foča Otvoreni Damjanović d.o.o. Foča 22.7.2013. 4.151,10 Službeni glasnik BiH 61/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Radovi u šumarstvu ŠG Maglić Foča Otvoreni Damjanović d.o.o. Foča 25.2.2014. 61.455,00 Službeni glasnik BiH 22/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Radovi u šumarstvu ŠG Maglić Foča Otvoreni Damjanović d.o.o. Foča 17.7.2014. 53.094,00 Službeni glasnik BiH 60/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Usluge sječe, izrade i izvoza šds u odjlu 44 PJ Foča-Toholji Otvoreni Damjanović d.o.o. Foča 11.2.2015. 72.770,20 SG 20/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Usluge sječe, izrade i izvoza šds i popravke traktorskih vlaka u odjelima 63 i 76 PJ Foča-Toholji Otvoreni Damjanović d.o.o. Foča 14.2.2015. 43.166,00 SG 20/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3 - Sječa i izrada šds, izvoz šds i popravka traktorskih vlaka u odjelu 112 PJ Meštrevac Otvoreni Damjanović d.o.o. Foča 3.7.2015. 85.100,20 SG 57/15