Geometrika d.o.o., Geoinžinjering d.o.o Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 1: Izrada baze podataka katastra nekretnina za dijelove područja općine Banovići Otvoreni Geometrika d.o.o., Geoinžinjering d.o.o Banja Luka Grude; Banja Luka 8.5.2014 51.610,26 Službeni glasnik BiH 46/14
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 6: Izrada baze podataka katastra nekretnina za dijelove područja općina Čitluk, Neum, Prozor-Rama, Ravno Otvoreni Geometrika d.o.o., Geoinžinjering d.o.o Banja Luka Grude; Banja Luka 8.5.2014 55.958,97 Službeni glasnik BiH 46/14
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 8: Izrada baze podataka katastra nekretnina za dijelove područja općina: Bihać, Tomislavgrad Otvoreni Geometrika d.o.o., Geoinžinjering d.o.o Banja Luka Grude; Banja Luka 8.5.2014 54.336,24 Službeni glasnik BiH 46/14