METPLAST d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 4: Metalna zaštitna ograda za kontrolu mase Otvoreni METPLAST d.o.o. Tuzla 4.6.2014. 21.510,00 Službeni glasnik BiH 46/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Limena kućišta za poluindirektna mjerna mjesta Otvoreni METPLAST d.o.o. Tuzla 29.8.2014. 19.680,00 Službeni glasnik BiH 77/14