Mane d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Sječa i izvoz šumskih drvnih sortimenata u odjeljenju 101 GJ Ratak Devetaku količini od 5550,70 m3 Otvoreni Mane d.o.o. Han Pijesak 10.1.2011. Službeni glasnik BiH 9/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Sječa, izrada, izvoz šumskih drvnih sortimenata u odjeljenju 123 P.J. Ratak Devetak u količini od 3879,88 m3 Otvoreni Mane d.o.o. Han Pijesak 12.9.2011. Službeni glasnik BiH 86/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Sječa, izrada i izvoz ŠDS u količini od 4330,44 m3 količini od 4330,44 m3 na području Š.G. Visočnik Han-Pijesak Otvoreni Mane d.o.o. Han Pijesak 19.12.2011. 116.575,44 Službeni glasnik BiH 9/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Radovi na sječi i izvozu ŠDS u odjelu 124 PJ Ratak-Devetak Otvoreni Mane d.o.o. Han Pijesak 11.6.2012. 111.947,08 Službeni glasnik BiH 54/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Sječa,izrada i izvoz ŠDS u odjelu 33 PJ Ratak Devetak Otvoreni Mane d.o.o. Han Pijesak 20.2.2013. 130.382,55 Službeni glasnik BiH 18/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Primicanje ŠDS animalom u odjelu 106/2 PJ Ratak Devetak Otvoreni Mane d.o.o. Han Pijesak 5.8.2013. 19.369,01 Službeni glasnik BiH 66/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9- Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 27 PJ Javor Otvoreni Mane d.o.o. Han Pijesak 13.2.2014. 145.913,78 Službeni glasnik BiH 14/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10- Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 95/1 PJ Ratak Devetak Otvoreni Mane d.o.o. Han Pijesak 13.2.2014. 118.522,27 Službeni glasnik BiH 14/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11- Radovi na primicanju ŠDS u odjelu 36 PJ Javor Otvoreni Mane d.o.o. Han Pijesak 13.2.2014. 32.655,93 Službeni glasnik BiH 14/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10: Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 110/2 PJ Ratak Devetak Otvoreni Mane d.o.o. Han Pijesak 2.7.2014. 181.057,45 Službeni glasnik BiH 56/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11: Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 96 PJ Ratak Devetak Otvoreni Mane d.o.o. Han Pijesak 2.7.2014. 100.096,13 Službeni glasnik BiH 56/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7 - Usluge primicanja šds u odjelu 43/2 PJ Ratak Devetak Otvoreni Mane d.o.o. Han Pijesak 13.2.2015. 17.911,80 SG 20/15
Opština Han Pijesak Lot 1: Dionice: 1. Kusače-Jelovci 2. Stoborani-Brložnik-Gođenje 3. Krivače-Plane-Podžeplje 4. Rezervoari: Debela međ, Kraljeva gora Pregovarački Mane d.o.o. Han Pijesak 3.3.2015. 20.000,00 SG 26/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Sječa i izrada šds-a; izvoz šds-a; rekonstrukcija traktorskih vlaka u odjelu 107 PJ Ratak Devetak Otvoreni Mane d.o.o. Han Pijesak 23.3.2015. 111.842,16 SG 26/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3 - Sječa i izrada šds-a; izvoz šds-a; rekonstrukcija traktorskih vlaka u odjelu 108 PJ Ratak Devetak Otvoreni Mane d.o.o. Han Pijesak 23.3.2015. 131.121,75 SG 26/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7 - Sječa i izrada šds; izvoz šds; izgradnja i rekonstrukcija traktorskih vlaka u odjelu 77 PJ Gornja Stupčanica Otvoreni Mane d.o.o. Han Pijesak 30.3.2015. 68.051,48 SG 28/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2- Sječa i izrada šds, izvoz i iznos šds, rekonstrukcija i premoštavanje traktorskih vlaka u odjelu 34 PJ Ratak Devetak Otvoreni Mane d.o.o. Han Pijesak 10.6.2015. 53.804,37 SG 49/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9- Sječa,izrada i izvoz ŠDS, slučajni užiitak u odjelu 36PJ R-D Otvoreni Mane d.o.o. Han Pijesak 13.10.2015. 12.419,05 SG 81/15
Opština Han Pijesak Lot 1- Nabavka usluga čišćenja snijega sa javnih površina: lokalnih puteva, ulica, trotoara i parkinga na području opštine Han Pijesak, za zimsku sezonu 2015/2016 Otvoreni Mane d.o.o. Han Pijesak 15.10.2015. 107,00 SG 84/15