Amned d.o.o. Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka i ugradnja optičkih kablova u TE Tuzla Otvoreni Amned d.o.o. Tuzla Tuzla 29.11.2010. 27.146,51 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila Izgradnja infrastrukture LAN-a za potrebe radnika i povezivanje objekata na udaljenim lokacijama unutar RMU Otvoreni Amned d.o.o. Tuzla Tuzla 24.10.2011. 66.793,60 Službeni glasnik BiH 102/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Oprema i usluge za realizaciju LAN/CAMPUS infrastrukture RU Gračanica Konkurentski Amned d.o.o. Tuzla Tuzla 24.11.2011. 19.761,41 Službeni glasnik BiH 102/11