Agroflora d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Sječa i izrada, primicanje i privlačenje, iznos šds, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka Otvoreni Agroflora d.o.o. Kozarska Dubica 5.5.2014. 86.788,56 Službeni glasnik BiH 45/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac LOT 3: Izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka u ŠU Kozarska Dubica, odjel 67 PJ Kozara Mlječanica Otvoreni Agroflora d.o.o. Kozarska Dubica 22.10.2014. 57.824,76 Službeni glasnik BiH 94/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine, iznos prostornog drveta, izgradnja novih, čišćenje postojećih vlaka, izgradnja premosnica i stovarišta po proizvodno-finansijskom planu za 2015. godinu, Šumska uprava Kozarska Dubica odjeli 44 P.J. Kozara-Mlječanica Otvoreni Agroflora d.o.o. Kozarska Dubica 27.2.2015. 64.263,12 SG 26/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5- Primicanje i privlačenje oblovine u odjelu 68 PJ Kozara-Mlječanica Otvoreni Agroflora d.o.o. Kozarska Dubica 12.6.2015. 5.400,00 SG 49/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1 - Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine. Iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka, izgradnja premosnica i stovarišta po proizvodno-finansijskom plaanu za 2015. godinu Šumska uprava Kozarska Dubica odjel 37 P.J. Kozara-Mlječanica Otvoreni Agroflora d.o.o. Kozarska Dubica 30.6.2015. 44.367,06 SG 53/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3 - Slučajni užitci- Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine, a po proizvodno-finansijskom planu za 2015. godinu Šumska UPRAVA Kozarska Dubica odjel 1,2,4/1, 5,7,9/1, 72, 75 76-1, 77 P.J. Prosara Otvoreni Agroflora d.o.o. Kozarska Dubica 30.6.2015. 2.306,72 SG 53/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4 - Slučajni užitci-Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine, iznos prostornog drveta a po proizvodno-finansijskom planu za 2015. godinu, Šumska uprava Kozarska Dubica odjel 6,9/2, 10, 17, 62, 64, 65, 73 P.J. Prosara Otvoreni Agroflora d.o.o. Kozarska Dubica 30.6.2015. 30.380,25 SG 53/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Sječa i izrada šds,primicanje i privlačenje oblovine , iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka, izgradnjapremosnica i stovarišta po proizvodno-finansijskom planu za 2015 godinu, Šumska uprava Kozarska Dubica odjel 70 P.J.Kozara-Mlječanica Otvoreni Agroflora d.o.o. Kozarska Dubica 31.8.2015. 63.834,05 SG 72/15