H.P. INVESTING d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Neum Sanacija gradskih prometnica Neum Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 31.1.2011. 206.623,52 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Izvođenje radova na sanaciji škarpi, cesta M 16.2. Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 12.4.2011. 107.897,11 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Izvođenje radova na sanaciji škarpi iznad ulaznog i izlaznog portala tunela Čelebići, cesta M17, dionica Sarajevo-Jablanica, km 58+200 Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 11.5.2011. 42.125,55 Službeni glasnik BiH 39/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Izvođenje radova: Rekonstrukcija mosta preko Zagoračke rijeke na cesti M16.0-2, Bugojno-Jablanica, u km 50+673 Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 10.5.2011. 162.218,98 Službeni glasnik BiH 42/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Izvođenje radova na sanaciji padine A na lijevoj obali HE Salakovac Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 11.5.2011. 44.480,00 Službeni glasnik BiH 46/11
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Radovi na popravci teretnih vozila, građevinskih mašina i agregata Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 28.7.2011. Službeni glasnik BiH 63/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija škarpe na cesti M16.2, dionica: Prozor-Jablanica, km 40+800, ulaz u Prozor Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 4.8.2011. 445.266,11 Službeni glasnik BiH 66/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija škarpi na cesti M17, dionica: Jablanica-Mostar, km 20+600, km 22+240, km 22+450 i km 22+550 Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 15.8.2011. 238.696,69 Službeni glasnik BiH 66/11
Grad Mostar Rekonstrukcija partera i pristupnih cesta Tržnica Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 5.7.2011. 128.045,22 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Rekonstrukcija dijela ceste M16.2, prolaz kroz Jablanicu, L - 1,0 km Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 5.9.2011. 316.147,69 Službeni glasnik BiH 76/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija mosta preko gradske ulice u Mostaru na cesti M17, dionica: Jablanica-Mostar, km 44+918 Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 26.8.2011. 205.505,04 Službeni glasnik BiH 88/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija mosta preko rijeke Spreče na cesti Ml8, dionica: Šićki Brod- Sarajevo, km 8+259 Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 15.11.2011. 296.799,52 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Asfaltiranje dijela ceste M18, Podpaklenik - Sarajevo, dionica: Podpaklenik - Olovo Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 31.10.2011. 117.089,33 Službeni glasnik BiH 96/11
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Lot 1: Povremeni radovi na iskopu rovova za polaganje vodovodnih i kanalizacionih cijevi dubine iskopa prema uzdužnom profilu i vodovodnih komora (za postavljanje vodovodnih armatura) u zemljištima različitih kategorija Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 4.4.2012. 17.860,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Lot 4: Radovi na popravci saobraćajnice nakon izvršene intervencije na sanaciji kvarova na vodovodnim i kanalizacionim cijevima, nakon izrade priključaka i sl.. Ovi radovi podrazumjevaju obradu spoja starog i novog asfalta, izradu podloge i asfaltiranje. Uglavnom se radi o sanaciji manjih udarnih rupa Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 26.3.2012. 2.961,00 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Dodatni radovi na sanaciji škarpe na cesti M16.2, dionica Prozor-Jablanica, ulaz u Prozor Pregovarački H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 17.5.2012. 5.297,35 Službeni glasnik BiH 40/12
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Nabavka i isporuka betona, betonskih proizvoda i svih vrsta frakcija Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 14.6.2012. 10.491,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Grad Mostar Izvođenje radova na rekonstrukciji dvije postojeće kolovozne trake sa nogostupima u ul. Blajburških žrtava, te izgradnja raskrižja sa ul. prema kopu Vihovići. Izvode se i radovi na izgradnji transportnog cjevovoda DN 600, vodovoda DN 225 i 160 i kanalizacijske mreže Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 30.05.2012. 641.044,71 Službeni glasnik BiH 58/12
Grad Mostar Izvođenje radova na izgradnji produžetka Ul. Kralja Tomislava do mosta Sutina Ograničeni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 14.6.2012. 1.116.597,06 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Izvođenje radova na sanaciji mosta (M06.1-2-07) preko rijeke Šuice na cesti M6.1, dionica Livno-Posušje-Mostar, km 40+837 Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 22.8.2012. 152.880,15 Službeni glasnik BiH 68/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Rekonstrukcija mosta preko rijeke Drinjače u Vitalju na cesti M 19.2, dionica Kladanj- gr.Entiteta,km 28+042 Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 22.8.2012. 252.868,57 Službeni glasnik BiH 68/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Izvođenje radova na sanaciji mosta (M06.1-2-04) preko Golinjevskog potoka na cesti M6.1, dionica Livno-Posušje-Mostar, km 15+421 Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 30.8.2012. 136.699,95 Službeni glasnik BiH 72/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Prema predmjeru radova iz tenderske dokumentacije Rekonstrukcija mosta predviđena je u dvije faze tako da bi se radovi izvodili na jednoj polovini mosta a promet odvijao preko druge polovine Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 26.9.2012. 155.964,88 Službeni glasnik BiH 81/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Sanacija slijeganja trupa ceste i potpornih zidova ,cesta M17, dionica: Sarajevo-Jablanica, Opština Konjic Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 5.12.2012. 152.433,45 Službeni glasnik BiH 98/12
Grad Mostar Izvođenje radova na uređenju bujičnog toka Harman u Blagaju, na gradskom području Mostar-Jugoistok Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o. Mostar 13.11.2012. 186.021,52 Službeni glasnik BiH 100/12

H.P. INVESTING d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Putevi Republike Srpske Izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija regionalnog puta R-435 Nevesinje - Berkovići, prva dionica dužine l= 2.006,82 m, od km 6+162,91 (P-236) do km 8+169,73 (P-320), i druga dionica Guvno-Berkovići,odkm14+056,72 (P-596) dokm 15+532,44 (P-660), dužine l = 1.475,72 m Otvoreni H.P. INVESTING d.o.o., Nevesinje putevi a.d. Nevesinje Mostar, Nevesinje 4.2.2013. 1.193.296,35 Službeni glasnik BiH 12/13