GPI d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Izrada pristupnog puta bujičnoj pregradi broj 1 na bujici Diva Grabovica u zoni akumulacije HE Grabovica i radova na sanaciji bujične pregrade broj 1 na rijeci Drežanci u zoni akumulacije HE Salakovac - II faza Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 10.12.2010. 87.730,00 Službeni glasnik BiH 9/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Sanacija pristupnih puteva BS Jelica, Hudusko, Bjelimići, Zlatar, Varda i Vratnica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 23.11.2011. 20.102,50 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Građevinski radovi na regulaciji korita rijeke Neretve na potezu izlaznih organa HE Jablanica Pregovarački GPI d.o.o. Konjic 30.11.2011. 44.880,00 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Građevinski radovi na sanaciji AB disipatora i bočnih zidova - obaloutvrda na izlaznoj građevini evakuacionih organa HE Grabovica za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 27.12.2011. 37.027,72 Službeni glasnik BiH 3/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Građevinski radovi na sanaciji bujične pregrade br. 13 na bujici Nevizdrački potok u zoni akumulacije HE Jablanica, za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 18.9.2012. 43.854,40 Službeni glasnik BiH 79/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji baznih stanica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 17.10.2012. 302.638,60 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 1: Građevinski radovi na sanaciji bujične pregrade br. 6, na bujici Dobrinja, u zoni akumulacije HE Grabovica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 7.12.2012. 27.745,01 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 2: Građevinski radovi na sanaciji bujične pregrade br. 6 na rijeci Baščici u Idbru u zoni akumulacije HE Jablanica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 7.12.2012. 14.869,94 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 3: Čišćenje, uklanjanje vučnog nanosa iz regulisanog dijela toka bujice Dobrinja u zoni akumulacije HE Grabovica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 29.11.2012. 5.916,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 4: Građevinski radovi na sanaciji oštećenja na regulisanom dijelu toka bujice Tuščica u zoni akumulacije HE Jablanica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 29.11.2012. 7.895,00 Službeni glasnik BiH 8/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Radovi na održavanju baznih stanica: zaštita 10 kontejnera tipa K1, zaštita BS šatorova gomila i sanacioni radovi na pristupu i održavanju BS Jelica, BS Vrapčići, BS Iskra, BS Tekija i BS Vratnica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 22.1.2013. 28.844,75 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Regulacija korita rijeke Neretve na potezu brana-izlazni organi HE Jablanica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 31.1.2013. 145.575,33 Službeni glasnik BiH 14/13
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji rezervoara za vodu Briješće kapaciteta 2x500 m3 Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 28.6.2013. 374.955,90 Službeni glasnik BiH 55/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica LOT3: Građevinski radovi na sanaciji bujične pregrade br. 2 na Dubokom potoku u Idbru u zoni akumulacije HE Jablanica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 22.11.2013. 14.893,70 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 4: Radovi na čišćenju nanosa i sanacija bujične pregrade br. 4 bujice Bijela u zoni akumulacije HE Grabovica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 18.4.2014. 10.550,00 Službeni glasnik BiH 41/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 5: Radovi na sanaciji bujičnih pregrada br. 1 i 3 na glavnom toku Dive Grabovice u zoni akumulacije HE Grabovica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 18.4.2014. 43.445,93 Službeni glasnik BiH 41/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 3- Sanacija bujične pregrade br. 5 na Turijanskom potoku u zoni akumulacije HE Jablanica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 29.10.2014. 47.866,13 SG 01/15
KJP ZOI '84 d.o.o. Sarajevo Sanacija stadiona za brzo klizanje i skladišta (Arhitektonsko konstruktivna faza sanacije stadiona za brzo klizanje) Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 27.4.2015. 2.097.951,81 SG 36/15
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji objekta MZ Aneks - I faza Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 29.6.2015. 125.873,85 SG 53/15