G-Petrol d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Predsjedništvo BiH Lot 2: Isporuka goriva, maziva, naftnih derivata i pratećih roba za potrebe ugovornog organa Predsjedništva BiH u Banja Luci Otvoreni G-Petrol d.o.o. Sarajevo 29.4.2014. 32.539,20 Službeni glasnik BiH 43/14
Sudska policija FBIH Lot 10: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Bihaću Otvoreni G-Petrol d.o.o. Sarajevo 1.9.2014. 51.070,09 Službeni glasnik BiH 75/14
Sudska policija FBIH Lot 11: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Cazinu Otvoreni G-Petrol d.o.o. Sarajevo 1.9.2014. 20.373,50 Službeni glasnik BiH 75/14
Sudska policija FBIH Lot 21: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Čapljini Otvoreni G-Petrol d.o.o. Sarajevo 1.9.2014. 7.913,67 Službeni glasnik BiH 75/14
Sudska policija FBIH Lot 22: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Širokom Brijegu Otvoreni G-Petrol d.o.o. Sarajevo 1.9.2014. 17.805,76 Službeni glasnik BiH 75/14