JP UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova USK - Uprava policije Lot 12: Emitovanje i objava oglasa Konkurentski JP UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA d.o.o. Bihać 2.12.2010. Službeni glasnik BiH 9/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Usluge obavještenja i servisiranja usluga BH Telecoma, informisanja korisnika o radovima i smetnjama, promjena pretplatničkih brojeva i uvođenja novih usluga BH Telecoma za period od 12 mjeseci za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Pregovarački JP UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA d.o.o. Bihać 21.3.2011. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 22/11
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Sukcesivno izvršavanje usluga informativnog dodatka Pregovarački JP UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA d.o.o. Bihać 23.5.2012. 2.170,94 Službeni glasnik BiH 38/12
Jedinstveni općinski organ uprave općine Bihać Nabavka usluge informativnog predstavljanja Općinskog organa uprave općine Bihać Pregovarački JP UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA d.o.o. Bihać 14.3.2013. 17.100,00 Službeni glasnik BiH 22/13
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Usluge objavljivanja informativnog dodatka i pretplate na novine Pregovarački JP UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA d.o.o. Bihać 10.5.2013. 16.273,50 Službeni glasnik BiH 42/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka oglasnog prostora u sedmičnim novinama Krajina od JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać Pregovarački JP UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA d.o.o. Bihać 28.11.2013. 6.775,00 Službeni glasnik BiH 36/14
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Usluge objavljivanja informativnog dodatka i pretplate na novine Pregovarački JP UNSKO-SANSKE NOVINE KRAJINA d.o.o. Bihać 20.6.2014. 16.273,51 Službeni glasnik BiH 50/14