MGBH d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 3: Nabavka filera za proizvodnju asfalta Otvoreni MGBH d.o.o. Sarajevo 23.4.2014. 66.000,00 Službeni glasnik BiH 34/14
Opština Trnovo Izgradnja obilaznica Hotel Maršal-Donja Grkarica Otvoreni MGBH d.o.o. Sarajevo 21.8.2014. 211.777,66 Službeni glasnik BiH 77/14
Opština Ilidža Lot 1- Zimsko održavanje saobraćajnica zona I Otvoreni MGBH d.o.o. Ilidža 21.8.2014. 208.993,01 SG 24/15
Opština Ilidža Lot 4 - Ljetno održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta ( rekonstrukcija i krpaža ulica, sanacija odvodnje, sanacija makadamskih ulica) Otvoreni MGBH d.o.o. Ilidža 16.4.2015. 364.830,00 SG 39/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Radovi obuhvataju: pripremne, donji stroj sa dreniranjem i odvodnjom trupa puta, gornji stroj i razne radove Otvoreni MGBH d.o.o. Ilidža 29.9.2015. 34.423,74 SG 79/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Radovi obuhvataju mašinsko razbijanje armirano-betonskih dijelova konstrukcije porušenih objekata, utovar u transportno vozilo zajedno sa ostalim deponovanim materijalom i odvoz na deponiju Izvođača radova koja ima odobrenje nadležnog Organa. Otvoreni MGBH d.o.o. Ilidža 6.10.2015. 42.454,20 SG 81/15
Kantonalna direkcija za puteve SBK Izgradnja R443a Kreševo - Lepenica -Han Ploča,dionica Kreševo -Resnik- Volujak,od st.0+285 (P 22) do st.1+600 ( P124), L = 1.315m sa rekonstrukcijom raskrsnice u Resniku na R443 Kiseljak - Kreševo u dužini L= 280 m,od P1 - P25 Otvoreni MGBH d.o.o. Ilidža 5.10.2015. 939.490,09 SG 81/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Radovi obuhvataju mašinsko razbijanje armirano-betonskih dijelova konstrukcije porušenih objekata , utovar u transpotno vozilo zajedno sa ostalim deponovanim materijalom i odvoz na deponiju Izvođača radova koja ima odobrenje nadležnog Organa Pregovarački MGBH d.o.o. Ilidža 3.11.2015. 6.882,68 SG 87/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo I Dopunski ugovor za izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Općine Vogošća, ulica Nova cesta br.49 Pregovarački MGBH d.o.o. Ilidža 26.11.2015. 1.902,73 SG 95/15
Opština Trnovo Uređenje korita rijeke Bijela, općina Trnovo u dužini od 220 m Otvoreni MGBH d.o.o. Ilidža 22.12.2015. 47.926,98 SG 99/15