FAAS d.o.o. Beograd

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Usluge reparature radnih kola mlinova Otvoreni FAAS d.o.o. Beograd Srbija 15.4.2014. 84.120,24 Službeni glasnik BiH 33/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Demontaža i montaža turbine na bloku 3 u Termoelektrani Tuzla Pregovarački FAAS d.o.o. Beograd Srbija 8.7.2015. 758.631,34 SG 63/15

FAAS d.o.o. Beograd u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Reparacija mlinskih rotora mlina S 36.50 bloka 6 u TE Tuzla Otvoreni FAAS d.o.o. Beograd, RUDNAP GROUP MINEL KOTLOGRADNJA a.d. Beogard Srbija 23.7.2013. 434.194,26 Službeni glasnik BiH 61/13