AG-AHIDRON-GRAĐENJE d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Raščišćavanje kompleksa oko Srednje šumarske škole na llidži od rastinja i smeća; rušenje ostataka konstrukcija sa vađenjem temelja svih objekata osim centralne zgrade Otvoreni AG-AHIDRON-GRAĐENJE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.1.2011. 75.066,03 Službeni glasnik BiH 9/11
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Lot 2: Izvođenje građevinskih radova na adaptaciji prostora arhiva Otvoreni AG-AHIDRON-GRAĐENJE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.6.2011. 39.678,00 Službeni glasnik BiH 49/11
Opština Novi Grad Sarajevo Lot 2: Hitne intervencije na sanaciji krovova objekata kolektivnog stanovanja na području općine Novi Grad Sarajevo Otvoreni AG-AHIDRON-GRAĐENJE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.8.2011. 151.928,60 Službeni glasnik BiH 72/11
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji divljeg istresišta - deponije na lokaciji Babin do Bjelašnica, zbrinjavanje otpada, nivelacija terena bez hortikulturnih radova na rekultivaciji prostora (varijanta III) Otvoreni AG-AHIDRON-GRAĐENJE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.9.2011. 33.554,66 Službeni glasnik BiH 78/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH Lot 1: Izvođenje građevinsko-zanatskih radova Otvoreni AG-AHIDRON-GRAĐENJE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.12.2011. 193.978,47 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Rekonstrukcija krova iznad strojarnice bloka 6, radovi na skidanju postojeće hidroizolacije a zatim zaštita krova u dva dijela Otvoreni AG-AHIDRON-GRAĐENJE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.2.2012. 124.407,62 Službeni glasnik BiH 11/12
Opština Ilidža Regulacija rijeke Zujevine - II faza Otvoreni AG-AHIDRON-GRAĐENJE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.7.2012. 247.694,42 Službeni glasnik BiH 60/12
Opština Ilidža Regulacija korita rijeke Dobrinje - V faza Otvoreni AG-AHIDRON-GRAĐENJE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.7.2012. 86.905,03 Službeni glasnik BiH 60/12
Agencija za vodno područje rijeke Save Zaštita lijeve obale na dijelu gdje se plavi lokalna saobraćajnica i stambeni objekti od velikih voda rijeke Bosne Otvoreni AG-AHIDRON-GRAĐENJE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.11.2014. 105.076,71 Službeni glasnik BiH 94/14
Opština Ilidža Regulacija korita vodotoka rijeke Dobrinje na području općine Ilidža - VIII faza Otvoreni AG-AHIDRON-GRAĐENJE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.4.2015. 160.655,72 SG 39/15

AG-AHIDRON-GRAĐENJE d.o.o. Sarajevo u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Ilidža Regulacija vodotoka Zujevina-III faza Otvoreni AG-AHIDRON-GRAĐENJE d.o.o. Sarajevo, VINDI TIP d.o.o. Sarajevo 18.6.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 51/13
Opština Ilidža Regulacija korita vodotoka Dobrinje-VII faza Otvoreni AG-AHIDRON-GRAĐENJE d.o.o. Sarajevo, VINDI TIP d.o.o. Sarajevo 26.5.2014. 169.349,99 Službeni glasnik BiH 46/14