Lotrič kontrol d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka vaga Otvoreni Lotrič kontrol d.o.o. Mostar 8.4.2014. 48.283,08 Službeni glasnik BiH 30/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Servis i verifikacija vaga za ugalj Otvoreni Lotrič kontrol d.o.o. Mostar 22.9.2014. 34.380,00 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Servis i verifikacija vaga za ugalj u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Lotrič kontrol d.o.o. Mostar 25.8.2015. 44.700,00 SG 68/15
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 1- Kalibracija mjerne opreme u području temparature i pritiska Otvoreni Lotrič kontrol d.o.o. Mostar 14.9.2015. 13.746,99 SG 81/15
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 2- Kalibracija mjerne opreme u području mase-vage Otvoreni Lotrič kontrol d.o.o. Mostar 14.9.2015. 2.920,00 SG 81/15
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 5- Kalibracija mjerne opreme –turbidimetri i konduktometri, refraktometri Otvoreni Lotrič kontrol d.o.o. Mostar 14.9.2015. 750,00 SG 81/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Pregled i kalibracija, certifikacija-verifikacija vaga za servisiranje vatrogasnih aparata i vaga u restoranu DI Otvoreni Lotrič kontrol d.o.o. Mostar 23.11.2015. 590,00 SG 93/15