Geosonda d.o.o. Zenica, Centar za nedestruktivna testiranja i geofiziku d.o.o. Beograd

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Geofizička ispitivawa na profilu brane Gorica Otvoreni Geosonda d.o.o. Zenica, Centar za nedestruktivna testiranja i geofiziku d.o.o. Beograd Zenica, Srbija 4.4.2014. 76.500,00 Službeni glasnik BiH 30/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Izrada elaborata o utvrđivanju stanja injekcione zavjese u zoni brane Grančarevo Otvoreni Geosonda d.o.o. Zenica, Centar za nedestruktivna testiranja i geofiziku d.o.o. Beograd Zenica, Srbija 11.8.2014. 56.540,00 Službeni glasnik BiH 68/14