Mac s Medical International d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Valvule aortalne i mitralne sa fleksibilnim stentom - biološke Ubrzani Mac s Medical International d.o.o. Tuzla 24.2.2014. 60.200,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Graft vaskularni - proteza Ubrzani Mac s Medical International d.o.o. Tuzla 24.2.2014. 7.700,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Drenovi torakalni Ubrzani Mac s Medical International d.o.o. Tuzla 24.2.2014. 6.083,60 Službeni glasnik BiH 28/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 32 - Torakalni drenovi (kateteri) za odrasle pacijente Otvoreni Mac s Medical International d.o.o. Tuzla 1.12.2014. 38.788,20 SG 39/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 33 - Torakalni drenovi (kateteri) sa troakarom za djecu pacijente Otvoreni Mac s Medical International d.o.o. Tuzla 1.12.2014. 5.782,00 SG 39/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 34 - Torakalni drenovi (kateteri) sa troakarom za odrasle Otvoreni Mac s Medical International d.o.o. Tuzla 1.12.2014. 5.782,00 SG 39/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 35 - Torakalni drenažni kateter sikikonski ravni Otvoreni Mac s Medical International d.o.o. Tuzla 1.12.2014. 7.940,00 SG 39/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 36 - Torakalni drenažni kateter sikikonski krivi Otvoreni Mac s Medical International d.o.o. Tuzla 1.12.2014. 9.376,00 SG 39/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5- Vaskularna pletena proteza sa srebrom - bifurkaciona Otvoreni Mac s Medical International d.o.o. Tuzla 19.5.2015. 67.032,00 SG 45/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6- Vaskularna pletena proteza sa srebrom - ravna I Otvoreni Mac s Medical International d.o.o. Tuzla 19.5.2015. 61.470,00 SG 45/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7- Vaskularna pletena proteza sa srebrom - ravna II Otvoreni Mac s Medical International d.o.o. Tuzla 19.5.2015. 35.280,00 SG 45/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8- Vaskularna pletena proteza sa srebrom i radijalnim ojačanjem - ravna Otvoreni Mac s Medical International d.o.o. Tuzla 19.5.2015. 63.900,00 SG 45/15