Košarkaški savez Bosne i Hercegovine

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Reklamno propagandne usluge Pregovarački Košarkaški savez Bosne i Hercegovine Sarajevo 25.3.2014. 297.988,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo Reklamiranje Lutrije BiH na košarkaškim utakmicama u organizaciji Košarkaškog Saveza BiH Pregovarački Košarkaški savez Bosne i Hercegovine Sarajevo 12.9.2014. 35.000,00 Službeni glasnik BiH 77/14
Razvojna banka FBiH Ugovor o sponzorstvu za promotivne aktivnosti Banke Pregovarački Košarkaški savez Bosne i Hercegovine Sarajevo 14.9.2015. 20.000,00 SG 76/15