BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Remont reduktora transporta bagera SRs (H) - 401 Otvoreni BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 30.12.2010. 84.123,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Remont reduktora predajne trake odlagača A2R5B-6700.55. Otvoreni BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 30.12.2010. 93.225,60 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Remont reduktora transporta bagera KU-300/4 Otvoreni BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 10.2.2011. 276.927,30 Službeni glasnik BiH 13/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 5: Remont reduktora radnog točka SRS-402 Otvoreni BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 10.2.2011. 140.025,60 Službeni glasnik BiH 13/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 6: Remont reduktora prijemne trake odlagača A2RSB- 8500.60 Otvoreni BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 10.2.2011. 43.407,00 Službeni glasnik BiH 13/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Rezervni dijelovi sistema za dogorijevanje i trans port šljake i pepela Otvoreni BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 24.2.2011. 49.764,00 Službeni glasnik BiH 16/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Remont rezne ručice kombajna EDW-150-2L kat. broj S130064 x/a Pregovarački BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 16.8.2011. 39.180,00 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Remont reduktora pogona transporta samohodne trake BRs-1400 (4 kom) Otvoreni BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 5.1.2012. 177.350,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Nosač planetara S109293z Pregovarački BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 25.7.2012. 34.650,00 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Remont reduktora osnovne opreme Otvoreni BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 8.5.2013. 398.500,00 Službeni glasnik BiH 38/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Generalni remont 16 reduktora na HPV-u Otvoreni BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 10.9.2013. 134.480,00 Službeni glasnik BiH 71/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Sanacija pogonskih zvijezda sa uležištenjem Otvoreni BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 24. 2. 2014. 34.890,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Rezervni dijelovi za reduktore u Rudniku Mramor Otvoreni BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 22.10.2014. 61.620,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Remont reduktora NKCP-517 (kom 1) i NKBŠ-500 (kom 1) Pregovarački BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 6.1.2015. 78.750,00 SG 01/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3- Remont reduktora Otvoreni BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 1.6.2015. 46.975,00 SG 45/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka ulaznih reduktora za rostove Otvoreni BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 11.6.2015. 21.927,00 SG 51/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Remont reduktora Otvoreni BOSNA-NILESS d.o.o. Lukavac Lukavac 21.10.2015. 298.800,00 SG 87/15