CET ENERGY Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u Elektrodistriuciji Mostar Otvoreni CET ENERGY Sarajevo Sarajevo 17.12.2010. 89.650,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka i ugradnja distantne zaštite spojnog polja 220 kV HE Salakovac Otvoreni CET ENERGY Sarajevo Sarajevo 29.4.2011. 62.350,00 Službeni glasnik BiH 36/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 2: Godišnje održavanje SCADA sistema za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni CET ENERGY Sarajevo Sarajevo 26.5.2011. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Priprema postojeće primarne opreme u TS za potrebe DNiU i priprema transformatorskih ćelija i opšte signalizacije Konkurentski CET ENERGY Sarajevo Sarajevo 28.7.2011. 6.550,00 Službeni glasnik BiH 65/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Uspostavljanje sistema daljinskog nadzora i upravljanja novoizgrađenim 10 kV postrojenjem u TS Zenica 1 Pregovarački CET ENERGY Sarajevo Sarajevo 9.12.2011. 9.400,00 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka roba i radova za projekat Uvezivanje TS 35/10 kV Jelah i TS 35/10 kV Vozuća na SCADA sistem u DCU ED Zenica Otvoreni CET ENERGY Sarajevo Sarajevo 20.6.2012. 75.900,00 Službeni glasnik BiH 52/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka roba i radova za projekat Rekonstrukcija SCADA sistema u DCU ED Sarajevo Otvoreni CET ENERGY Sarajevo Sarajevo 14.11.2012. 320.920,00 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge redovnog godišnjeg ispitivanja i održavanja telemetrijskih uređaja Otvoreni CET ENERGY Sarajevo Sarajevo 7.2.2013. 100.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Ispitivanje signala sa SN ćelija Pregovarački CET ENERGY Sarajevo Sarajevo 16.8.2013. 9.990,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka rezervnih komponenti i rekonfiguracija telemetrijskih uređaja u distributivnim podružnicama JP EP BiH d.d. - Sarajevo Otvoreni CET ENERGY Sarajevo Sarajevo 1.9.2015. 78.945,00 SG 74/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo Nabavka binarnih dvokanalnih pretvarača za telezaštitu za trafostanice Elektroprenos-a BiH Operativno područje Sarajevo Otvoreni CET ENERGY Sarajevo Sarajevo 6.11.2015. 41.994,00 SG 87/15

CET ENERGY Sarajevo u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Implementacija sistema upravljanja 220 kV rasklopnim postrojenjem u HE Salakovac Otvoreni CET ENERGY Sarajevo, Sija d.o.o. Sarajevo 20.6.2012. 358.358,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka LOT 1: Nabavka ormara zaštite i upravljanja za 110/x/y kV transformatorsko polje i ormara zaštite i upravljanja za DV 110kV polje za trafostanice Banja Luka 4, Topola, Gradiška, Prijedor 3, Prnjavor, Banja Luka 9, Šipovo, Mrkonjić Grad, Laktaši 1, Laktaši 2 i Teslić Otvoreni CET ENERGY Sarajevo, Elko - Marić d.o.o. Sarajevo, Mostar 26.11.2014. 896.750,00 Službeni glasnik BiH 94/14