Dvokut pro d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 1: Hidro-meteorološke stanice proizvođača SIAP-MICROS, Italija, na području slivova rijeka Bosna i Drina (u Federaciji BiH) Otvoreni Dvokut pro d.o.o. Sarajevo 12.1.2010. 36.541,44 Službeni glasnik BiH 9/11
Agencija za vodno područje Jadranskog mora-Mostar Lot 3: Održavanje hidrometeoroloških stanica proizvođača SIAP+MICROS - Italija Otvoreni Dvokut pro d.o.o. Sarajevo 30.12.2010. 41.031,90 Službeni glasnik BiH 11/11
Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK Nabavka, isporuka, ugradnja i puštanje u rad opreme za proširenje kapaciteta postojeće mobilne stanice za mjerenje kvalitete zraka Otvoreni Dvokut pro d.o.o. Sarajevo 9.11.2011. 147.357,40 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Održavanje sistema monitoringa emisije u zrak Otvoreni Dvokut pro d.o.o. Sarajevo 31.10.2011. 84.550,00 Službeni glasnik BiH 102/11
Opština Fojnica Toplifikacija općine Fojnica na obnovljive izvore i otpad na osnovu: prikupljenih podataka o broju korisnika na terenu,planiranja budućeg konzuma za narednih 20 godina, izrade idejnog projekta, izrade feasibility studije, obezbjeđenih sredstva za realizaciju projekta toplifikacije a nakon usvojenog idejnog rješenja, izgradnja i upravljanja projektom toplifikacije općine Fojnica Otvoreni Dvokut pro d.o.o. Sarajevo 23.12.2011. 55.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Agencija za vodno područje rijeke Save Lot 4: Održavanje hidro-meteoroločkih stanica proizvođača SIAP-MICROS Italija na području slivova rijeka Bosna i Drina u FBiH Otvoreni Dvokut pro d.o.o. Sarajevo 25.1.2012. 34.150,00 Službeni glasnik BiH 11/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Kontinualni bukomjer Otvoreni Dvokut pro d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 19.800,00 Službeni glasnik BiH 23/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Servisiranje dataloggera u sistemu emisije polutanata u zrak u TE Tuzla Otvoreni Dvokut pro d.o.o. Sarajevo 28.8.2015. 9.459,00 SG 72/15