Jelić Auto d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Servisiranje i održavanje putničkih automobila Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 1.2.2011. 25,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka dva putnička automobila za potrebe Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 28.03.2011. 100.200,00 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Servisiranje motornih vozila marke Volkswagen Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 13.4.2011. 2.232,41 Službeni glasnik BiH 36/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Servisiranje motornih vozila marke Audi Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 13.4.2011. 931,61 Službeni glasnik BiH 36/11
JP NIO Službeni list BiH Nabavka službenog dostavnog vozila za potrebe JP NIO Službeni list BiH Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 30.3.2011. 29.555,00 Službeni glasnik BiH 39/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Novi putnički automobil za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 19.7.2011. 81.081,00 Službeni glasnik BiH 63/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Teretna motorna vozila (furgon), 4 vozila Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 5.9.2011. 92.640,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Teretna motorna vozila (pic kup), 2 vozila Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 5.9.2011. 99.000,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Servisiranje i održavanje vozila u HNŽ i ZHŽ za potrebe organizacijske jedinice Društva: Proizvodnja električne energije (VW i ostala vozila) Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 2.9.2011. 500,00 Službeni glasnik BiH 78/11
Centralna banka BiH Putnički automobili Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 6.9.2011. 115.925,94 Službeni glasnik BiH 80/11
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Lot 7: Servisiranje i popravka oko 14 službenih motornih vozila marke VW, Škoda, Reno, Lada i Toyota na području Grada Mostara Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 25.10.2011. Službeni glasnik BiH 88/11
Sudska policija FBIH Lot 5: Održavanje i servisiranje službenih motornih vozila u Mostaru Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 15.12.2011. 5.577,30 Službeni glasnik BiH 1/12
Grad Mostar Nabavka 2 (dva) nova putnička motorna vozila putem finansijskog leasinga Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 20.12.2011. 161.610,00 Službeni glasnik BiH 3/12
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Nabavka novog terenskog vozila Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 16.2.2012. 59.630,00 Službeni glasnik BiH 15/12
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Lot 2: Nabavka usluge servisiranja i popravke motornih vozila iz programa AUDI Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 2.3.2012. 50,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 2: Vršenje usluga servisiranja i popravke ostalih motornih vozila Regionalnog centra Mostar Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 27.4.2012. 32.918,94 Službeni glasnik BiH 40/12
Centralna banka BiH Lot 5: Nabavka usluga servisiranja vozila koja za svoje potrebe koristi Centralna banka Bosne i Hercegovine - Glavna jedinica Mostar Pregovarački Jelić Auto d.o.o. Mostar 20.4.2012. 195,84 Službeni glasnik BiH 40/12
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Servisiranje i popravka putničkih motornih vozila - ponovni postupak Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 6.8.2012. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 64/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Usluge servisiranja vozila Audi A6 Pregovarački Jelić Auto d.o.o. Mostar 7.9.2012. 3.334,67 Službeni glasnik BiH 81/12
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Lot 2: Motorno vozilo Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 1.10.2012. 105.000,00 Službeni glasnik BiH 81/12
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Lot 1: Nabavka motronih vozila za potrebe Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 8.10.2012. 173.840,00 Službeni glasnik BiH 83/12
Centralna banka BiH Lot 5: Servisiranje vozila u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine - Glavnoj jedinici Mostar Ograničeni Jelić Auto d.o.o. Mostar 30.10.2012. 8.051,99 Službeni glasnik BiH 96/12
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Lot 1: Nabavka SUV vozila Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 28.12.2012. 40.683,76 Službeni glasnik BiH 4/13
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Servisiranje i popravka putničkih motornih vozila Porezne uprave Federacije BiH iz programa VW-Volkswagen i Škoda u 2013.godini Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 4.2.2013. 19,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Vršenje usluga servisiranja i popravke motornih vozila marke VW RC Mostar Pregovarački Jelić Auto d.o.o. Mostar 7.2.2013. 40.400,37 Službeni glasnik BiH 16/13