G T R d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Izrada magacina zapaljivih materijala na HET 2 Otvoreni G T R d.o.o. Mostar 23.1.2014. 77.073,61 Službeni glasnik BiH 10/14
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Lot 1- Rekonstrukcija interijera Caffe bara Otvoreni G T R d.o.o. Mostar 27.1.2014. 73.823,71 Službeni glasnik BiH 14/14
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Lot 2- Rekonstrukcija interijera recepcije Otvoreni G T R d.o.o. Mostar 27.1.2014. 4.762,74 Službeni glasnik BiH 14/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica LOT 4: Uklanjanje- čišćenje suspendovanog nanosa i sanacija bujične pregrade br. 1 na bujici Lučki potok u zoni akumulacije HE Grabovica Otvoreni G T R d.o.o. Mostar 15.4.2014. 6.650,00 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica LOT 5: Uklanjanje-čišćenje suspendovanog nanosa i sanacija bujične pregrade br. 4 na bujici Bijela u zoni akumulacije HE Salakovac Otvoreni G T R d.o.o. Mostar 24.4.2014. 11.941,20 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 1: Radovi na izgradnji sistema automatskog navodnjavanja parkovske površine u pogonu HE Jablanica - II faza Otvoreni G T R d.o.o. Mostar 11.4.2014. 13.731,64 Službeni glasnik BiH 41/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 6: Radovi na upravnoj zgradi i strojari pogona HE Salakovac Otvoreni G T R d.o.o. Mostar 18.4.2014. 10.280,20 Službeni glasnik BiH 41/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Nabava građevinskih radova u Operativnom području Mostar Otvoreni G T R d.o.o. Mostar 1.11.2014 92.013,00 Službeni glasnik BiH 91/14