Gradatin d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Nabavka malog specijalnog vozila za sakupljanje smeća Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 3.12.2010. 125.356,14 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Broćanac d.o.o. Čitluk Lot 18: Ugovor o nabavi komunalne opreme (kontejneri) Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 1.4.2011. 30.811,97 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 11: Nabavka kanti za smeće Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 16.3.2011. 37.238,76 Službeni glasnik BiH 31/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Nabavka kontejnera za prikupljanje klasičnog otpada Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 24.6.2011. Službeni glasnik BiH 55/11
JKP Radnik d.o.o. Zavidovići Lot 10: Ugovor o nabavci i isporuci multifunkcionalne mašine sa pristrojima Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 10.10.2011. 141.511,50 Službeni glasnik BiH 86/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 10: Metalni ormari za smještaj zapaljivih tekućina Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 22.11.2011. 21.401,93 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Komunalac d.d. Gradačac Nabavka posuda za smeće Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 8.6.2012. 23.125,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 1: Nabavka malog električnog vozila za prikupljanje smeća Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 6.8.2012. 56.470,52 Službeni glasnik BiH 64/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka usluga iznajmljivanja jedne čistilice i dva kamiona Pregovarački Gradatin d.o.o. Sarajevo 31.8.2012. 392.779,55 Službeni glasnik BiH 70/12
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Nabavka kontejnera za prikupljanje klasičnog otpada Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 19.9.2012. 147.244,50 Službeni glasnik BiH 83/12
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 2: Nabavka rezervnih dijelova za vozilo GOUPIL Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 19.8.2014. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 83/14
Grad Bijeljina Dodatna nabavka kontejnera za odlaganje komunalnog otpada Pregovarački Gradatin d.o.o. Sarajevo 26.12.2014. 9.041,34 SG 01/15
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 2 - Preskontejner i kante za otpad Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 29.6.2015. 21.975,00 SG 53/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 4 - Usluge servisiranja i popravki nadogradnji SLIŠKO Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 21.7.2015. 3.000,00 SG 66/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 6 - Usluge servisiranja i popravki nadogradnji JOHNSTON Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 21.7.2015. 10.000,00 SG 66/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1 - Usluge servisiranja i popravki nadogradnji Hidraulika Kurelja (Samoistovarivači, jednoosovinska prikolica, Smekon, TP-14) Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 24.8.2015. 30.000,00 SG 68/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 3 - Usluge servisiranja i popravki nadogradnji FARID Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 24.8.2015. 30.000,00 SG 68/15
JP za komunalne poslove Komus d.o.o. Gračanica Nabavka kanti za odlaganje otpada zapremine 120 litara prema tehničkim karakteristikama datim u tenderskoj dokumentaciji Otvoreni Gradatin d.o.o. Sarajevo 24.11.2015. 68.769,00 SG 99/15

Gradatin d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP Radnik d.o.o. Zavidovići Lot 16: Ugovor o nabavci i isporuci komunalnog traktora/Ugovor o kupoprodaji uglja Otvoreni Gradatin d.o.o., JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja Zenica d.o.o. Sarajevo, Zenica 10.10.2011. 115.301,16 Službeni glasnik BiH 86/11