D-Alfa d.o.o. Ilijaš

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo za boračka pitanja KS Nabavka, transport i isporuka građevinskog materijala - Nabavka broj 06-14-23131/13. Predviđena je dodjela građevinskog materijala za cca 100 korisnika. Otvoreni D-Alfa d.o.o. Ilijaš Sarajevo 6.1.2014. 341.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14