Alf-om d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Nabavka kompjuterske opreme i kopir aparata za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Konkurentski Alf-om d.o.o. Banja Luka 15.12.2010. 49.293,35 Službeni glasnik BiH 1/11
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Lot 2: Sukcesivna isporuka originalnih tonera i kertridža za uređaje u garanciji Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 13.12.2010. 26.789,11 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo finansija i trezora BiH Lot 2: Nabava naponskih baza za računare Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 17.12.2010. 9.187,61 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo finansija i trezora BiH Lot 3: Nabava crno-bijelih i kolor laserskih printera Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 17.12.2010. 16.150,67 Službeni glasnik BiH 1/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za održavanje informatičke opreme LOT 1-2 Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 8.11.2010. 17.798,90 Službeni glasnik BiH 7/11
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Nabavka repromaterijala za tehnič?ku zas?titu, telefoniju i rač?unarske mretže Konkurentski Alf-om d.o.o. Banja Luka 21.1.2011. 20.731,93 Službeni glasnik BiH 9/11
Republička uprava civilne zaštite Desktop računari Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 20.12.2010. 11.002,33 Službeni glasnik BiH 11/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 20: Usluge servisiranja i popravke fotokopir aparata, digitalnih kopir/printer aparata, štampača, fax aparata Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 11.2.2011. 20.308,28 Službeni glasnik BiH 20/11
Parlamentarna skupština BiH Nabavka tonera za potrebe Parlamentarne skupštine BiH Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 10.3.2011. 50.235,45 Službeni glasnik BiH 25/11
Republička uprava civilne zaštite Toneri za printere, fotokopir i telefaks aparate Konkurentski Alf-om d.o.o. Banja Luka 18.3.2011. 8.358,67 Službeni glasnik BiH 27/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Diskovi, CD/DVD - interni Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 26.4.2011. 5.754,00 Službeni glasnik BiH 36/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 4: Nabavka tonera za štampače i kopir aparate Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 6.4.2011. 46.417,57 Službeni glasnik BiH 39/11
Parlamentarna skupština BiH Usluge servisiranja kopir aparata za potrebe Parlamentarne skupštine BiH Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 5.5.2011. 4.399,60 Službeni glasnik BiH 49/11
Nezavisni operator sistema u BiH Lot 4: Nabavka printera i 2 komada skenera Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 31.5.2011. 3.709,68 Službeni glasnik BiH 51/11
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Lot 1: Nabavka rezervnih dijelova, potrošnog materijala Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 20.7.2011. 20.589,31 Službeni glasnik BiH 61/11
Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske Lot 2: Održavanje računarske i birotehničke opreme Alf-om d.o.o. Banja Luka 20.7.2011. 79.407,51 Službeni glasnik BiH 61/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Iznajmljivanja sistema za štampanje i održavanje sistema za kovertiranje računa Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 20.7.2011. 63.300,00 Službeni glasnik BiH 63/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2: Potrošni materijal za opremu za žigosanje Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 11.8.2011. 22.819,12 Službeni glasnik BiH 68/11
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 1: Održavanje kopir aparata marke CANON (21 aparata) Ubrzani Alf-om d.o.o. Banja Luka 22.8.2011. 2,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 2: Održavanje kopir aparata marke XEROX (5 aparata) Ubrzani Alf-om d.o.o. Banja Luka 22.8.2011. 2,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 3: Održavanje kopir aparata marke TOSHIBA (3 aparata) Ubrzani Alf-om d.o.o. Banja Luka 22.8.2011. 2,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2: Rezervni dijelovi za lap top računare Konkurentski Alf-om d.o.o. Banja Luka 11.8.2011. 4.671,00 Službeni glasnik BiH 68/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 3: Rezervni dijelovi za štampače Konkurentski Alf-om d.o.o. Banja Luka 11.8.2011. 12.110,31 Službeni glasnik BiH 68/11
Direkcija za evropske integracije BiH Nabavka tonera Konkurentski Alf-om d.o.o. Banja Luka 1.9.2011. 10.312,45 Službeni glasnik BiH 72/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Nabavka računarske opreme za potrebe takmičenja BH Telecoma Tehnološki napredak - ugodan život, Mrežna oprema Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 14.10.2011. 2.946,80 Službeni glasnik BiH 90/11