DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava i isporuka mjerne opreme za kontrolu mjernih mjesta i priključaka za potrebe Dp Jug, DP Centar i DP Sjever Otvoreni DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.1.2011. 148.926,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava i isporuka uređaja za ispitivanje relejnih zaštita za potrebe DP Jug - Pogon Mostar Otvoreni DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.2.2011. 83.000,00 Službeni glasnik BiH 18/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 1: Rezervni dijelovi za VN i SN prekidače proizvođača Energoinvest Otvoreni DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.6.2011. 64.735,50 Službeni glasnik BiH 57/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka rezervnih dijelova za VN i SN prekidače Otvoreni DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.11.2012. 109.857,05 Službeni glasnik BiH 96/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Popravak i kalibracija automatskog analizatora izolacije sa zamjenom neophodnih kablova i adaptera Pregovarački DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.4.2013. 11.550,00 Službeni glasnik BiH 32/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Dijelovi za prijenosni radni etalon za provjeru brojila električne energije na terenu, u svemu prema tehničkom dijelu tenderske dokumentacije Pregovarački DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.4.2013. 4.530,00 Službeni glasnik BiH 36/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka instrumenata za održavanje TS-aOP Tuzla Otvoreni DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.8.2013. 35.900,00 Službeni glasnik BiH 66/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Upgrade softvera, tvornička kalibracija i opremanje novim komunikacijskim kablom ispitnog uređaja Omicron ser. br. FD100M Pregovarački DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.9.2013. 7.900,00 Službeni glasnik BiH 79/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Upgrade softvera, tvornička kalibracija i opremanje novim komunikacijskim kablom ispitnog uređaja Omicron serijski broj FS076M Pregovarački DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.9.2013. 7.900,00 Službeni glasnik BiH 79/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Upgrade softvera, tvornička kalibracija i opremanje novim komunikacijskim kablom ispitnog uređaja Omicron serijski broj BJ536F Pregovarački DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.9.2013. 7.900,00 Službeni glasnik BiH 79/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3: Uređaj za sekundarno ispitivanje releja Otvoreni DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.9.2013. 75.900,00 Službeni glasnik BiH 79/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Rezervni dijelovi za VN i SN prekidače Otvoreni DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.12.2013. 99.937,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka dodatne ispitne opreme za uređaj Omicron Pregovarački DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.3.2014. 11.900,00 Službeni glasnik BiH 22/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Rezervni dijelovi za VN i SN prekidače proizvođača Energoinvest Otvoreni DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.6.2014 69.272,50 Službeni glasnik BiH 46/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Opravka distantne zaštite P442 (TS šamac, DV 110 kV Odžak) Pregovarački DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo SARAJEVO 10.11.2014. 3.890,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Kalibracija instrumenta ZERA MT 320 Pregovarački DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.12.2014. 4.640,00 SG 01/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Tuzla Opravka distantne zaštite Alstom P422 (TS Šamac, DV 110 kV Odžak) Pregovarački DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.5.2015. 4.452,00 SG 43/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Tuzla Nabavka alata za potrebe Djelatnosti distribucije električne energije, Podružnice Elektrodistribucija Tuzla Otvoreni DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.6.2015. 69.500,00 SG 55/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka sekundarne ispitine kutije sa instalacionim programom za ispitivanje releja i programskim modulom za ispitivanje transdjusera Otvoreni DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.12.2015. 75.594,00 SG 99/15

DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Remont generatora i postrojenja uz njega, dijagnostička ispitivanja statora generatora, dijagnostička ispitivanja rotora generatora, ispitivanje vibracionog stanja generatora, izrada izvještaja i ispitnih protokola koji će sadržavati komentar rezultata, ocjenu stanja i preporuke za naredni period Otvoreni DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo, Centralna Energoremontna Baza EAD Sofija Sarajevo, Sofija 21.11.2012. 100.000,00 Službeni glasnik BiH 96/12