Autokomerc AD

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Grad Doboj Lot 2: Izgradnja vodovodnog i kanalizacionog priključka za poslovni objekat Autobuska stanica u ulici Jug Bogdana u Doboju Otvoreni Autokomerc AD Doboj 20.12.2013. 10.997,07 Službeni glasnik BiH 2/14
Gradska toplana a.d. - Preduzeće za proizvodnju i isporuku toplotne energije Doboj Lot 1 - Rekonstrukcija upravne zgrade Gradska toplana a.d. Doboj u ulici Srpskih sokolova br.1 Otvoreni Autokomerc AD Doboj 29.9.2015. 210.953,01 SG 79/15