GRAFOTISAK d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Nabava generičkog materijala Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 3.1.2011. 82.578,00 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Nabava darovnog materijala Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 24.1.2011. 20.147,60 Službeni glasnik BiH 9/11
Služba za zapošljavanje ZHK Nabavka uredskog materijala i sitnog inventara za potrebe Službe za zapošljavanje tijekom 2011. godine Konkurentski GRAFOTISAK d.o.o. Grude 9.2.2011. 2.258,98 Službeni glasnik BiH 13/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Tiskani reklamni materijal do A4 i B4 formata Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 7.2.2011. 44.125,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Vršenje usluga štampanja evidencijskih markica za brašno koje se stavlja na tržište Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 20.10.2011. 416.640,00 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Nabava tiskanog materijala,reklamni tiskani materijal do A4 i B4 formata Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 15.12.2011. 139.221,00 Službeni glasnik BiH 1/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Vršenje usluga štampanja evidencijskih markica za brašno koje se stavlja na tržište Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 22.12.2011. 416.640,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 2: Ading role - termo različitih dimenzija i faks rola Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 4.6.2012. 13.430,00 Službeni glasnik BiH 52/12
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 4: Klobučni papir Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 4.6.2012. 2.985,00 Službeni glasnik BiH 52/12
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Nabavka papira za štampu Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 10.4.2012. 332.890,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Ponovljeni otvoreni postupak za međunarodnu komkurenciju prikupljanja ponuda za vršenje usluga štampanja i isporuke akciznih markica za obilježavanje duhanskih prerađevina,alkoholnih pića,voćne prirodne rakije,kafe i vina Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 5.9.2012. 0,03 Službeni glasnik BiH 74/12
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 1: Fotokopir papir A4 80 g Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 25.1.2013. 126.080,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 3: Klobučni papir Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 25.1.2013. 9.750,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP NIO Službeni list BiH Nabavka matičnih knjiga, obrazaca izvoda iz matičnih knjiga i uvjerenja o državljanstvu Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 7.6.2013. 716.908,00 Službeni glasnik BiH 49/13
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 4: Geometrijski pribor Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 12.6.2013. 3.500,00 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Pale Lot 6: Hamer papir Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 12.6.2013. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 64/13
JP NIO Službeni list BiH Nabavka dodatnih količina matičnih knjiga, obrazaca izvoda iz matičnih knjiga i uvjerenja o državljanstvu Pregovarački GRAFOTISAK d.o.o. Grude 22.7.2013. 49.707,00 Službeni glasnik BiH 71/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Tiskani materijal formati manji od A4 i B4 Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 11.3.2014 69.980,00 Službeni glasnik BiH 22/14
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 1: NABAVKA FOTOKOPIR PAPIRA A4 Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 28.2.2014. 189.000,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 4: NABAVKA ROBE - SELOTEJP Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 25.2.2014. 15.132,00 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno sarajevo Lot 1: Kancelarijski materijal Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 13.6.2014. 32.503,00 Službeni glasnik BiH 56/14
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Usluga štampanja evidencijskih markica za obilježavanje brašna Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 29.10.2014. 431.520,00 Službeni glasnik BiH 92/14
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Lot 2 - Registratori A4 uski i široki, boljeg kvaliteta Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 27.7.2015. 12.950,00 SG 64/15
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Lot 3 - Okviri za knjige i sveske formata A4, B5 i A5 Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 18.7.2015. 16.880,00 SG 66/15
JP NIO Službeni list BiH Nabavka matičnih knjiga, obrazaca izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanih listova Otvoreni GRAFOTISAK d.o.o. Grude 8.10.2015. 2.848.333,80 SG 84/15