CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 14: Ugovor o nabavci citostatika Tamoksifen (tbl,10 mg) Pregovarački CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 23.12.2010. 44.800,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Citostatici Kalcij folinata, (30 mg i 50 mg) Pregovarački CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 28.1.2011. 100.080,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Citostatik Mesna (inj. 400 mg) Pregovarački CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 8.3.2011. 25.290,00 Službeni glasnik BiH 20/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: L01DC01001 bleomicin inj. 15 mg 750 Pregovarački CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 22.3.2011. 29.835,00 Službeni glasnik BiH 25/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: L01AA06003 ifosfamid bo;. lg 1.800 Pregovarački CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 22.3.2011. 93.726,00 Službeni glasnik BiH 25/11
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 4: Nabavka specifičnih lijekova Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 8.3.2011. 1.521.702,00 Službeni glasnik BiH 27/11
Fond zdravstvenog osiguranja RS Nabavka citostatika za 2011. i 2012. godinu, lot 20 i 27 Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 18.5.2011. 1.980.090,02 Službeni glasnik BiH 42/11
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Nabavka lijekova: faktora koagulacije i citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 19.5.2011. 81.256,50 Službeni glasnik BiH 51/11
Vlada Brčko distrikta Lot 3: Nabavka lijekova: faktora koagulacije i citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 19.5.2011. 38.434,50 Službeni glasnik BiH 51/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Hirurški konci za potrebe Službe za hirurške bolesti, Službe za bolesti uha, grla, nosa i maksilofacijalnu hirurgiju. Službe za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju i Službe za očne bolesti Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 30.5.2011. Službeni glasnik BiH 53/11
Klinička bolnica Mostar Lot 24: Stent graftovi Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 29.3.2011. 36.054,72 Službeni glasnik BiH 57/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka lijekova (nije precizirano) Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 1.9.2011. Službeni glasnik BiH 74/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 25: Hyoscinbutilbromid 20 mg.amp. Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 13.12.2011. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 3/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 57: Ciklofosfamid 500 mg.amp. Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 13.12.2011. 670,94 Službeni glasnik BiH 3/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 58: Ciklofosfamid 200 mg.amp. Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 13.12.2011. 1.758,98 Službeni glasnik BiH 3/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 64: Atrakurijum 10 mg/ml. amp. 5 ml. Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 13.12.2011. 57.777,78 Službeni glasnik BiH 3/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 73: Neostigmin 0,5 mg/ml.amp. Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 13.12.2011. 68.504,27 Službeni glasnik BiH 3/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 24.01.2012. 234.512,50 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 8: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 24.01.2012. 111.016,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 26: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 24.01.2012. 381.945,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 32: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 24.01.2012. 11.349,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 39: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 24.01.2012. 25.433,20 Službeni glasnik BiH 21/12
Klinički centar Banja Luka Lot 1: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.03.2012. 240.709,95 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 4: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.03.2012. 237.169,53 Službeni glasnik BiH 25/12
Klinički centar Banja Luka Lot 14: Nabavka potrošnog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca i potrošnog materijala za Angio-salu u Zavodu za kliničku radiologiju Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.03.2012. 37.070,28 Službeni glasnik BiH 25/12

CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Hirurški konci za potrebe službe za traumatologiju i ortopediju, urologiju, neurohirurgiju, ginekologiju i urgentnu medicinu Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka, MedicaLLux d.o.o., Poma d.o.o., Omnia-Medic d.o.o. Banja Luka, Tuzla, Sarajevo, Zenica 8.12.2011. Službeni glasnik BiH 9/12