NITAL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 3: Isporuka materijala i dijelova za kotlovska postrojenja za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj Kakanj Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 19.1.2011. 261.407,50 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Lot 4: Isporuka armature za 2011. godinu Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 14.3.2011. 91.399,77 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka kompenzatora Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 5.5.2011. 14.888,30 Službeni glasnik BiH 39/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Ventil za visoki pritisak Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 5.5.2011. 38.841,00 Službeni glasnik BiH 44/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Nabavka čeličnih poklopaca kablovskih kanala u RP 220 kV HE Salakovac Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 12.4.2011. 62.928,46 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Nabavka ležajnih postejica za agregat br. 5 HE Jablanica za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 23.6.2011. 20.991,00 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Rezervni dijelovi za ventilatore, elektrofiltere, rotacione zagrijače zraka i kanale Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 1.7.2011. 83.933,28 Službeni glasnik BiH 59/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Dijelovi VT Bypass parnih ventila -vretena regulacionog ventila, vretena BZ ventila, vreteno RV4 Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 14.12.2011. 69.712,16 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Armature za 2012. god. Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 28.2.2012. 105.474,14 Službeni glasnik BiH 25/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka rezervnih dijelova za kotlovsko postrojenje u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 3.9.2012. 79.546,45 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka spremnika za HCl u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 8.11.2012. 37.495,78 Službeni glasnik BiH 92/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Poluge mlina, 500 komada prema crtežu u prilogu tehničke specifikacije i tenderske dokumentacije Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 12.11.2012. 47.710,00 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka lanca dodavača u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 25.4.2013. 115.600,00 Službeni glasnik BiH 36/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka mlaznica za sapiranje plamenog praga u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 11.11.2013. 24.780,00 Službeni glasnik BiH 89/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za roto sita bloka 5 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 27.1.2014. 13.175,49 Službeni glasnik BiH 10/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za cijevni sistem bloka 5 u TE Kakanj Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 3.2.2014. 149.076,86 Službeni glasnik BiH 10/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Vreteno za NT by-pass - 1 komad, vretena NT by-pass bl. 5 - 2 komada, dosjed ventila NT by-passa bl. 5 - 2 komada, vretena ventila VT by-passa bl. 5 - 2 komada Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 4.4.2014. 99.799,82 Službeni glasnik BiH 30/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka armature za uzorkovanje blokovskih voda Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 14.5.2014. 21.922,44 Službeni glasnik BiH 41/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova gorionika na kotlu bloka 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 24.7.2014. 53.392,80 Službeni glasnik BiH 60/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za revitalizaciju zajedničkih postrojenja - dijelova za kompresor ZK 510 Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 22.9.2014. 124.000,00 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka armature (10 kom) na bloku 7 za potrebe Podružnice TE Kakanj sa garancijom na robu od 12 mjeseci od dana ugradnje, odnosno 18 mjeseci od dana prijema robe Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 18.8.2014. 174.379,15 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za kotlovsko postrojenje bloka 6 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 26.2.2015. 164.390,98 SG 20/15

NITAL d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka sa ugradnjom armature za blok 6 - 215 MW u TE Tuzla Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o., NITAL d.o.o. Brčko, Zenica 5.6.2012. 575.020,09 Službeni glasnik BiH 47/12