Halilović d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo pravde FBiH Lot 2: Nabavka materijala i radova za servisiranje i održavanje motornih vozila za potrebe Federalnog ministarstva pravde za Renault Otvoreni Halilović d.o.o. Sarajevo 12.11.2013. 77.827,98 Službeni glasnik BiH 93/13
Opština Novo Sarajevo LOT 5: Pružanje usluga servisiranja službenih vozila iz programa RENAULT Otvoreni Halilović d.o.o. Sarajevo 3.12.2014. 5.507,00 Službeni glasnik BiH 94/14
Opština Ilijaš Lot 2 - Radovi na iskopima, postavljanju šahtova i cijevi u zatrpavanju istih. Otvoreni Halilović d.o.o. Ilijaš 13.4.2015. 92.707,80 SG 32/15
Opština Ilijaš Nabavka radova na redovnom i vanrednom održavanju puteva na području općine Ilijaš Otvoreni Halilović d.o.o. Ilijaš 19.6.2015. 917.027,00 SG 51/15
Opština Ilijaš Radovi na čišćenju terena, iskopima, izradi nasipa, AB radovi na izradi temelja, stabilizacionih pragova, izrada AB zidova u dvostranoj oplati i radovi od kamena Otvoreni Halilović d.o.o. Ilijaš 26.10.2015. 113.767,96 SG 84/15
Opština Ilijaš Lot 1- Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva od interesa za općinu Ilijaš za urbani - donji dio općine za period 2015 do 2017 godine Otvoreni Halilović d.o.o. Ilijaš 9.11.2015. 259.643,00 SG 87/15
Opština Ilijaš Lot 2- Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva od interesa za općinu Ilijaš za planinski - gornji dio općine za period 2015 do 2017 godine Otvoreni Halilović d.o.o. Ilijaš 9.11.2015. 269.410,00 SG 87/15
Opština Ilijaš Lot 5- Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacione mreže u MZ Ilijaš Grad- naselje Kadarići Otvoreni Halilović d.o.o. Ilijaš 3.11.2015. 34.170,60 SG 91/15