SECURITAS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Brčko Distrikt BiH Nabava i ugradnja opreme za tehničko obezbjeđenje objekata u vlasništvu Brčko BIH Otvoreni SECURITAS d.o.o. Mostar 22.10.2013. 229.348,13 Službeni glasnik BiH 87/13
JP Olimpijski bazen Otoka d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge fizičko-tehničke zaštite ljudi i imovine sa uslugom spasioca iz vode i održavanje prostora u posebnim uslovima Otvoreni SECURITAS d.o.o. Sarajevo 17.3.2015. 142.250,00 SG 30/15
Opština Jajce Fizičko obezbeđenje kasarne Kamenice Otvoreni SECURITAS d.o.o. Sarajevo 19.5.2015. 51.782,39 SG 45/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Nabavka ACC TAG uređaja Otvoreni SECURITAS d.o.o. Sarajevo 4.9.2015. 700.500,00 SG 76/15

SECURITAS d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge fizičko - tehničke zaštite ljudi i imovine u objektima i prostorima JP Elektropriovreda BiH d.d.-Sarajevo i transporta novca Otvoreni Grupa ponuđača: SOKO BH d.o.o., FLEK d.o.o., COBRA-SECURITY d.o.o. , POBJEDA -SIGURNOST d.o.o., CONDOR d.o.o., Middle point electronics d.o.o., BB GARD SECURITY d.o.o., SECURITAS d.o.o. Tuzla, Brčko, Tuzla, Goražde, Zenica, Sarajevo, Bugojno, Mostar 11.11.2014. 9.947.582,26 Službeni glasnik BiH 89/14