TIMCOM d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka IP/TDM optičkih modema Otvoreni TIMCOM d.o.o Hrvatska 1.7.2011. 194.475,45 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Instalacijski materijal Otvoreni TIMCOM d.o.o Hrvatska 9.10.2013. 28.961,97 Službeni glasnik BiH 81/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Oprema za čišćenje i inspekciju svjetlovodnih konektora Otvoreni TIMCOM d.o.o Hrvatska 25.10.2013. 19.753,88 Službeni glasnik BiH 87/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Svjetlovodni razdjelnici Otvoreni TIMCOM d.o.o Hrvatska 15.4.2014 16.962,92 Službeni glasnik BiH 36/14