HOLEX d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Kalesija Lot 5: Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih nekategorisanih puteva na području opštine Kalesija Otvoreni HOLEX d.o.o. Živinice 21.10.2013. 12.930,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Opština Kalesija Lot 6: Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih nekategorisanih puteva na području opštine Kalesija Otvoreni HOLEX d.o.o. Živinice 21.10.2013. 13.095,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Opština Kalesija Lot 7: Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih nekategorisanih puteva na području opštine Kalesija Otvoreni HOLEX d.o.o. Živinice 21.10.2013. 12.581,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Grad Tuzla Lot 5- Sanacija puta: Musići – Spahići, MZ Grabovica Otvoreni HOLEX d.o.o. Živinice 23.10.2015. 35.896,36 SG 84/15
Grad Tuzla Lot 18- Sanacija puta u naselju Čaklovići iznad tunela, MZ Simin Han Otvoreni HOLEX d.o.o. Živinice 23.10.2015. 32.560,10 SG 84/15
Grad Tuzla Lot 31- Sanacija dijela ceste u naselju Križani do kuće br.163 (Nihad), MZ Slavinovići Otvoreni HOLEX d.o.o. Živinice 23.10.2015. 32.578,29 SG 84/15

HOLEX d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 2: Izvođenje građevinskih radova na području Kantona Tuzla, a sve u skladu sa tenderskom dokumenatcijom broj 105-05-OTP/12 Otvoreni KOPKOMERC d.o.o., HOLEX d.o.o. Živinice 24.7.2012. 216.970,00 Službeni glasnik BiH 60/12