MEDICALLUX d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 3: Implantati za intramedularnu fiksaciju natkoljenice i potkoljenice (proksimalni, dijafiza i distavnl dio) - titanijum Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 4.11.2011. 268.907,85 Službeni glasnik BiH 9/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 1, Lot 4: Implantati i ginekološki šavni materijal Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 25.8.2010. 6.132,84 Službeni glasnik BiH 13/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka potrošnog materijala za neurohirurgiju Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 1.2.2011., 1.2.2011., 2.2.2011., 16.2.2011. 0,00 Službeni glasnik BiH 18/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Hirurški konci za potrebe Službe za hirurške bolesti, Službe za bolesti uha, grla, nosa i maksilofacijalnu hirurgiju. Službe za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju i Službe za očne bolesti Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 16.6.2011. Službeni glasnik BiH 53/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Infuzomati (10 kom) Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 23.990,00 Službeni glasnik BiH 92/11
Kantonalna bolnica Orašje Lot 13: Nabava šivaćeg materijala Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 5.7.2012. 89.133,20 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Sistem za infuzionu i perfuzionu pumpu Braun ili ekvivalent Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 16.8.2012. 17.344,00 Službeni glasnik BiH 70/12
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 1: Nabavka totalnih bescementnih endoproteza kuka Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 27.9.2012. 50.770,00 Službeni glasnik BiH 77/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Specifični hirurški materijal I Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 17.10.2012. 94.150,08 Službeni glasnik BiH 87/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 13: Specifični hirurški materijal II Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 17.10.2012. 16.176,00 Službeni glasnik BiH 87/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Infuzomati i perfuzori Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 30.10.2012. 33.160,00 Službeni glasnik BiH 90/12
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Lot 1: Femoralni stem, acetabularna kapa, Keramički uložak-insert za acetabulum,vijak za acetabulum Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 22.11.2012. 48.600,00 Službeni glasnik BiH 96/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Dijelovi-materijal medicinske opreme proizvodnje Aesculap Pregovarački MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 23.11.2012. 17.352,19 Službeni glasnik BiH 98/12
Opća bolnica Tešanj Lot 3: Sintetski neresorptivni konac Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 27.11.2012. 2.521,47 Službeni glasnik BiH 98/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Specifični potrošni materijal II Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 1.10.2012. 85.058,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Specifični potrošni materijal I Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 29.11.2012. 71.862,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Specifični potrošni materijal III Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 1.10.2012. 4.854,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6: Klipovi Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 29.11.2012. 18.558,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7: Bipolarna pinceta za termokauter MARTINME400 ili ekvivalent Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 1.10.2012. 6.857,41 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Instrumentarij I Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 29.11.2012. 16.135,40 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Instrumentarij II Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 29.11.2012. 18.593,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10: Filteri teflonski Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 1.10.2012. 6.197,50 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 24: Klipovi za aneurizme Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 29.11.2012. 585.330,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 25: Motorne linije, nastavci, perforatori, boreri i rezači Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 29.11.2012. 549.454,60 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 26: Instrumentarij III Otvoreni MEDICALLUX d.o.o. Tuzla 29.11.2012. 206.428,60 Službeni glasnik BiH 100/12