Elkom d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica Lot 1: Nabavka i isporuka potrošnog materijala za kopir aparate Xerox Otvoreni Elkom d.o.o. Vitez 4.1.2011. 10.421,33 Službeni glasnik BiH 9/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica Lot 8: Nabavka i isporuka potrošnog materijala za štampače Lexmark Otvoreni Elkom d.o.o. Vitez 4.1.2011. 91.493,85 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 2: Isporuka tonera za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Elkom d.o.o. Vitez 13.12.2010. 3.152,19 Službeni glasnik BiH 9/11
Centralna izborna komisija BiH Lot 2: Toneri i kompjuterski materijal Otvoreni Elkom d.o.o. Vitez 28.6.2012. 7.587,40 Službeni glasnik BiH 60/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Sukcesivna isporuka papira u rolni Otvoreni Elkom d.o.o. Vitez 26.7.2012. 7.866,00 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica Lot 1: Nabavka i isporuka potrošnog kancelarijskog materijala - Papir Otvoreni Elkom d.o.o. Vitez 4.9.2012. 31.995,00 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica Lot 2: Nabavka i isporuka potrošnog kancelarijskog materijala - Papirna galanterija Otvoreni Elkom d.o.o. Vitez 4.9.2012. 17.210,20 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica Lot 6: Nabavka i isporuka potrošnog kancelarijskog materijala - Toneri i ketridži za HP uređaje Otvoreni Elkom d.o.o. Vitez 4.9.2012. 13.292,30 Službeni glasnik BiH 77/12
Centralna banka BiH Lot 3:: Kancelarijski materijal za ured u Banja Luci Otvoreni Elkom d.o.o. Vitez 12.10.2012. 18.361,43 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Kancelarijski potrošni materijal Otvoreni Elkom d.o.o. Vitez 2.11.2012. 47.561,99 Službeni glasnik BiH 92/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica Lot 1: Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala - Papir Otvoreni Elkom d.o.o. Vitez 5.11.2013. 25.200,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Centralna izborna komisija BiH Lot 1: Papir, obrasci i ostali administrativni materijal Otvoreni Elkom d.o.o. Vitez 16.6.2014. 9.779,32 Službeni glasnik BiH 52/14
Grad Trebinje Nabavka i isporuka dodatnog materijala za javnu rasvjetu Pregovarački Elkom d.o.o. Vitez 20.10.2014. 4268,72 Službeni glasnik BiH 85/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Termo ading rolne namjenjene za termo štampače Otvoreni Elkom d.o.o. Vitez 10.11.2014. 75.702,00 Službeni glasnik BiH 89/14