ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Bihać Nabavka goriva i lož ulja Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 21.1.2011. 145.485,55 Službeni glasnik BiH 9/11
Zavod za javno zdravstvo USK Lot 11: Ugovor o nabavci goriva za vozni park Konkurentski ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 2.3.2011. 1.794,80 Službeni glasnik BiH 25/11
Zavod za javno zdravstvo USK Lot 12: Ugovor o nabavci lož ulja Konkurentski ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 2.3.2011. 14.529,00 Službeni glasnik BiH 25/11
JKP 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa Lot 4: HTZ oprema Konkurentski ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 16.3.2011. 7.790,04 Službeni glasnik BiH 25/11
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Građevinski materijal Konkurentski ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 16.3.2011. 18.912,25 Službeni glasnik BiH 27/11
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Molerski materijal Konkurentski ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 16.3.2011. 11.754,64 Službeni glasnik BiH 27/11
Vlada USK Nabavka nafte i naftnih deri vate (dizel, benzin, lož ulje) tokom 2011. godine za potrebe Vlade Unsko-sanskog kantona Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 17.5.2011. 244.110,00 Službeni glasnik BiH 46/11
JKP 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa Lot 1: Nabavka bravarskog materijala za 2011. godinu Konkurentski ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 26.5.2011. 5.777,68 Službeni glasnik BiH 46/11
JKP Komrad d.o.o. Bihać Goriva za motorna vozila Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 4.11.2011. 289.100,00 Službeni glasnik BiH 94/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova USK Nabavka lož ulja za grijnu sezonu 2011/2012. Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 29.12.2011. 58.480,00 Službeni glasnik BiH 102/11
Jedinstveni općinski organ uprave općine Bihać Nabavka goriva, lož ulja i ostalih sredstava za potrebe Općinskog organa uprave Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 23.1.2012. 122.543,00 Službeni glasnik BiH 7/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 1: Sukcesivna nabavka građevinskog materijala, vodomaterijala i elektromaterijala Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 22.2.2012. 2.572,91 Službeni glasnik BiH 21/12
Kazneno-popravni Zavod PT Bihać Lot 3: Nabavka goriva, maziva i autokozmetike Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 19.3.2012. 31.614,45 Službeni glasnik BiH 31/12
JKP 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa Lot 2: Nabavka maziva za 2012-2013 godinu Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 4.5.2012. 4.425,24 Službeni glasnik BiH 36/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 3: Sukcesivna nabavka boja,lakova i pripadajućih alata za iste Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 5.7.2012. 8.973,63 Službeni glasnik BiH 56/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 4: Nabavka ulja i maziva Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 31.10.2012. 72.412,65 Službeni glasnik BiH 94/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 6: Nabavka nafte i naftnih derivata na području Opština Bos.Krupa, Bihać, S.Most, Cazin i Ključ Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 7.11.2012. 508.240,00 Službeni glasnik BiH 94/12
JU Univerzitet u Bihaću Nabavka lož ulja za potrebe Univerziteta u Bihaću Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 13.11.2012. 101.808,00 Službeni glasnik BiH 96/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova USK Nabavka lož ulja za grijnu sezonu 2012/2013.godinu Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 5.12.2012. 63.931,62 Službeni glasnik BiH 100/12
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Dizel gorivo, benzin, motorno ulje, antifriz Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 30.11.2012. 70.128,66 Službeni glasnik BiH 100/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Lot 2: Lakog extra lož ulja za potrebe Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 24.12.2012. 87.300,00 Službeni glasnik BiH 1/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova USK Lot 1: Nabavka nafte i naftnih derivata ( benzin i dizel) Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 23.1.2013. 424.775,21 Službeni glasnik BiH 10/13
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka tečnih goriva za Centar pošta Bihać Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 25.2.2013. 311.897,48 Službeni glasnik BiH 24/13
JKP 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa Pogonsko gorivo za 2013-2014. godinu Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 15.4.2013. 157.130,50 Službeni glasnik BiH 32/13
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Nabavka građevinskog materijala, vodomaterijala i elektromaterijala Otvoreni ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać 10.5.2013. 3.770,93 Službeni glasnik BiH 42/13