ROX d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča Lot 2: Dizel gorivo, benzin i maziva za potrebe voznog parka bolnice Otvoreni ROX d.o.o. Orašje 7.10.2013. 37.861,56 Službeni glasnik BiH 81/13
JZU Bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča Energenti: tečno gorivo i maziva Otvoreni ROX d.o.o. Orašje 12.12.2014. 28.045,94 Službeni glasnik BiH 98/14