HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Hemijska prerada kukuruza a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka hlorovodonične kiseline (HCl) Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Petrovo 13.9.2013. 163.800,00 Službeni glasnik BiH 75/13
Hemijska prerada kukuruza a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka natrijeve lužine (NaOH) Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Petrovo 13.9.2013. 332.400,00 Službeni glasnik BiH 75/13
Hemijska prerada kukuruza a.d. Banja Luka Lot 3: Nabavka natrijum bisulfita Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Petrovo 13.9.2013. 165.000,00 Službeni glasnik BiH 75/13
Vodovod a.d. Prijedor Tečni hlor (Cl2) Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Petrovo 9.6.2014. 48.300,00 Službeni glasnik BiH 50/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka pogonskih hemikalija za potrebe TE Gacko za period 2015.-2017.god Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Lukavac 11.2.2015. 597.360,00 SG 15/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2 - Nabavak inhibitora korozije i bakra Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Lukavac 26.2.2015. 31.589,40 SG 20/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3 - Nabavak organskog biocida Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Lukavac 10.12.2014. 86.463,00 SG 20/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4 - Nabavka aktivatora neorganskog biocida Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Lukavac 10.12.2014. 23.895,20 SG 20/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Nabavka gasnog hlora Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Lukavac 9.4.2015. 166.500,00 SG 34/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka tehničke hemikalije Hidrazin-hidrat aktiviran organskim aktivatorom za kondicioniranje blokovskih voda i reagensa za njeno određivanje za potrebe TE Kakanj i TE Tuzla Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Lukavac 12.6.2015. 57.214,00 SG 51/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1 - Nabavka hlorovodonične kiseline Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Lukavac 30.6.2015. 83.600,00 SG 63/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2 - Nabavka natrijum hidroksida Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Lukavac 30.6.2015. 207.200,00 SG 63/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3 - Nabavka sumporne kiseline Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Lukavac 30.6.2015. 17.700,00 SG 63/15
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Nabavka hemijskih proizvoda na osnovu potreba ugovornog organa, predviđenih u finansijskom planu za 2015 godinu Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Lukavac 1.8.2015. 105.040,00 SG 70/15
JP Vodovod a.d. Trebinje Lot 1 - Materijal za dezinfekciju pitke vode (hlor) za potrebe J.P. Vodovod A.D. Trebinje Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Petrovo 21.8.2015. 7.750,00 SG 72/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Nabavka natrijum hipohlorita Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Lukavac 18.10.2015. 40.000,00 SG 84/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka hemikalija za prečišćavanje vode rijeke Save u vodu za piće kapaciteta 300l/s - 02.07/3-09694/15 Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Lukavac 4.11.2015. 21.407,51 SG 89/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4- Nabavka flokulanta za obradu karbonatnog mulja Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Lukavac 11.11.2015. 4.410,00 SG 97/15