MIPEX - AUTO RS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Tuzla Nabavka traktora sa posipačem i plugom 2 kom. Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 4.10.2010. 341.406,00 Službeni glasnik BiH 9/11
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 10: Javna nabava rukavica, kapa i maska Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 30.8.2011. 16.903,95 Službeni glasnik BiH 76/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka vatrogasnog vozila Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 10.1.2012. 322.200,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Brčko Distrikt BiH Lot 8: Pampersi ili ekvivalent Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 17.5.2012. 94.250,00 Službeni glasnik BiH 47/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka kontejnera za privremeno skladištenje opasnog otpada Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 25.1.2013. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 18/13
Grad Banja Luka Doprema vode za piće na ugrožena područja mjesnih zajednica: Karanovac, Dragočaj, Donja Kola, Kola, Mišin Han, Goleši, Ljubačevo, Česma, Piskavica, Gornja Piskavica, Saračica, Šargovac, Motike, Borkovići, Bistrica, Stričići, Pavići, Krupana Vrbasu, Rekavice1, Rekavice2, Bočac, Bronzani Majdan Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 1.8.2013. 767.900,00 Službeni glasnik BiH 63/13
Grad Banja Luka Nabavka novog tehničko-hemijskog vozila za opasne materije Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 1.8.2013. 767.900,00 Službeni glasnik BiH 63/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavku autocisterne za gorivo za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Sarajevo, Zavisno društvo RMU Kakanj d.o.o. - Kakanj Pregovarački MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 12.8.2013. 195.000,00 Službeni glasnik BiH 66/13
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Pelene za inkontinentne osobe i higijenski ulošci Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 24.9.2013. 18.378,20 Službeni glasnik BiH 77/13
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Vojni materijal za deminere Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 24.10.2013. 192.522,55 Službeni glasnik BiH 95/13
Ministarstvo odbrane BiH Nabavka sredstava klase IV (europalete) za potrebe OSBiH u 2013. godini. Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 20.12.2013. 65.967,52 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka autocistena za obaranje prašine Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 31.1.2014. 183.500,00 Službeni glasnik BiH 10/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka alata RJ Rudnik Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 16.4.2014. 11.053,02 Službeni glasnik BiH 34/14
Ministarstvo odbrane BiH Nabavka potrošnog materijala za deminiranje. Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 25.12.2014. 130.009,83 SG 08/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka i ugradnja plastenika Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 30.6.2015. 132.000,00 SG 61/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1 - Ogrevno drvo - CJB Banja Luka Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 30.9.2015. 59.325,00 SG 79/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2 - Ogrevno drvo - CJB Doboj Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 30.9.2015. 9.975,00 SG 79/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 3 - Ogrevno drvo - CJB Bijeljina Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 30.9.2015. 2.625,00 SG 79/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 4 - Ogrevno drvo - CJB Istočno Sarajevo Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 30.9.2015. 12.075,00 SG 79/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 5 - Ogrevno drvo - CJB Trebinje Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 30.9.2015. 2.100,00 SG 79/15
Grad Banja Luka Nabavka vatrogasnog kombija (teretni) Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 26.11.2015. 88.800,00 SG 93/15