Gumins d.o.o. Novi Sad

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 6: Usluge gumiranja na HTP-u Otvoreni Gumins d.o.o. Novi Sad Srbija 28.8.2013. 16.952,30 Službeni glasnik BiH 75/13