Interming d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Novo Sarajevo Izgradnja šarenog parka u MZ Trg Heroja (I faza) Otvoreni Interming d.o.o. Sarajevo 12.1.2011. 109.612,33 Službeni glasnik BiH 9/11
Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Lot 2: Adaptacija studentskih vježbaona Otvoreni Interming d.o.o. Sarajevo 11.10.2012. 44.467,93 Službeni glasnik BiH 83/12
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje dodatnih radova na natkrivanju spomen obilježja Oš Dobroševići u Dobroševićima Pregovarački Interming d.o.o. Sarajevo 7.11.2014. 4.474,84 Službeni glasnik BiH 91/14
Medicinski fakultet u Sarajevu Izvođenje građevinsko-zanatskih i i instalaterskih radova na Katedri za mikrobiologiju Otvoreni Interming d.o.o. Sarajevo 16.7.2015. 68.156,30 SG 59/15