INFODOM d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izrada studije: Konsolidacija i integracija informacionih sistema uJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni INFODOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.9.2013. 123.519,00 Službeni glasnik BiH 69/13
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Digitalizacija arhive- Integrirano rješenje za digitalizaciju poslovnih procesa, digitalnu arhivu te usluge za pripremu mikrofilmovanja Otvoreni INFODOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.2.2014. 585.206,38 Službeni glasnik BiH 14/14
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka usluga - Proširanje integriranog rješenja, digitalizaciju poslovnih procesa i digitalnu arhivu Otvoreni INFODOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.10.2015. 362.500,00 SG 85/15