Sjaj d.o.o. Maglaj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Prva Osnovna škola Maglaj Lot 7: Usluga prijevoza učenika na relaciji Oruče - Ravna, na principu auto-dan korištenja vozila, minimalno 3 vožnje dnevno (u oba pravca) Otvoreni Sjaj d.o.o. Maglaj Maglaj 1.8.2013. 10.595,90 Službeni glasnik BiH 68/13
Prva Osnovna škola Maglaj Lot 9: Usluga prijevoza učenika na relaciji Rječica - Maglaj (do stajališta kod matične škole u Maglaju), na principu auto-dan, minimalno 4 vožnje dnevno (u oba pravca) Otvoreni Sjaj d.o.o. Maglaj Maglaj 1.8.2013. 12.746,40 Službeni glasnik BiH 68/13
Prva Osnovna škola Maglaj Lot 11: Usluga prijevoza učenika od Rakovca, sa stajanjem kod područne škole u Jablanici, do Maglaja (stajalište kod matične škole), na principu auto-dan, minimalno 3 vožnje dnevno (u oba pravca) Otvoreni Sjaj d.o.o. Maglaj Maglaj 1.8.2013. 13.995,95 Službeni glasnik BiH 68/13
Prva Osnovna škola Maglaj Lot 7: Usluga prijevoza učenika na relaciji Oruče - Ravna, na principu auto-dan korištenja vozila, minimalno tri vođnje dnevno (u oba pravca). Otvoreni Sjaj d.o.o. Maglaj Maglaj 25.1.2014. 22.757,70 Službeni glasnik BiH 8/14
Prva Osnovna škola Maglaj Lot 9: Usluga prijevoza učenika na relaciji Rječica - Maglaj (do stajališta kod matične škole u Maglaju), na principu auto-dan, minimalno ~etiri vo`nje dnevno (u oba pravca). Otvoreni Sjaj d.o.o. Maglaj Maglaj 25.1.2014. 27.371,80 Službeni glasnik BiH 8/14
Prva Osnovna škola Maglaj Lot 11: Usluga prijevoza učenika od Rakovca, sa stajanjem kod područne škole u Jablanici, do Maglaja (stajalište kod matične škole) na principu auto - dan, minimalno četiri vođnje dnevno u oba pravca. Otvoreni Sjaj d.o.o. Maglaj Maglaj 25.1.2014. 30.108,97 Službeni glasnik BiH 8/14