AB NERETVA Export-import d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka i ugradnja aluminijske bravarije za potrebe ZP RiTE Gacko-nepredviđene količine i vrste Pregovarački AB NERETVA Export-import d.o.o. Mostar 16.8.2013. 7.984,00 Službeni glasnik BiH 66/13
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Nabavka policijskih kućica Otvoreni AB NERETVA Export-import d.o.o. Mostar 20.8.2013. 75.140,00 Službeni glasnik BiH 66/13
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Izrada i ugradnja vanjske stolarije izrađene od PVC profila kvalitete "prva A" klasa i demontaža postojeće stolarije na zgradi za službeni smještaj u Sarajevu, Muhameda Hadžijahića broj 43 i 45, za čije održavanje je zadužena Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni AB NERETVA Export-import d.o.o. Mostar 28.9.2015. 164.920,00 SG 82/15