Minel Transformatori a.d. Ripanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Popravka transformatora 400/220 kV, 400 MVA u RP Trebinje Pregovarački Minel Transformatori a.d. Ripanj Srbija 14.8.2013. 72.365,71 Službeni glasnik BiH 66/13