Kongresni servisni centar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za sigurnost hrane BiH Usluge prevođenja pravnih propisa sa jednog od službenih jezika u Bosni iHercegovini na engleski jezik i sa engleskog jezika na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini Otvoreni Kongresni servisni centar Sarajevo 30.7.2013. 8.480,00 Službeni glasnik BiH 63/13
Direkcija za evropske integracije BiH Pružanje usluga simultanog, konsekutivnog i simultanog prevođenja šaputanjem ili tihim govorom sa engleskog jezika na službene jezike Bosne i Hercegovine (bosanski, hrvatski i srpski) i sa službenih jezika Bosne i Hercegovine na engleski jezik. Otvoreni Kongresni servisni centar Sarajevo 19.8.2013. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 69/13