NEW TECHNOLOGY d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Nabavka reagenasa za određivanje acidobaznog statusa Otvoreni NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo 27.1.2011. 535.811,18 Službeni glasnik BiH 9/11
Klinički centar Banja Luka Otvoreni postupak radi preventivnog održavanja, servisiranja, interventnog održavanja, kalibracije i atestiranja uređaja za acidobazni status proizvođača Radiometer; servo ventilatora, respiratora i ovlaživača proizvođača Viasys-Care Fusion, SLE i Jaeger-Care Fusion Otvoreni NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo 25.8.2011. 59.691,12 Službeni glasnik BiH 70/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 6: Oprema Jaeger Otvoreni NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo 7.5.2012. 22.069,94 Službeni glasnik BiH 47/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Reagensi i potrošni materijal moraju biti aplikatibilni na tehnologiju ABL 5, ABL 505 i ABL 625 ili ekvivalent + tehničke karakteristike traženog aparata - Aparat za acidobazni status Pregovarački NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo 27.6.2012. 270.389,16 Službeni glasnik BiH 54/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Reagensi i potrošni materijal moraju biti aplikatibilni na tehnologiju ABL 5 ili ekvivalent Pregovarački NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo 27.6.2012. 332.815,53 Službeni glasnik BiH 54/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Reagensi i potrošni materijal moraju biti aplikatibilni na tehnologiju ABL 700 i 825 ili ekvivalent Pregovarački NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo 27.6.2012. 182.735,02 Službeni glasnik BiH 54/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Reagensi i potrošni materijal moraju biti aplikatibilni na tehnologiju ABL 77 ili ekvivalent Pregovarački NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo 27.6.2012. 213.232,10 Službeni glasnik BiH 54/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Reagensi i potrošni materijal moraju biti aplikatibilni na tehnologiju ABL 80 FLEX ili ekvivalent Pregovarački NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo 27.6.2012. 90.340,64 Službeni glasnik BiH 54/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6: Reagensi i potrošni materijal moraju biti aplikatibilni na tehnologiju ABL 825 FLEX ili ekvivalent Pregovarački NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo 27.6.2012. 173.455,34 Službeni glasnik BiH 54/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka reagenasa i potrošnog materijala aplikatibilnih na tehnologiju za neinvazivnu ventilaciju neonatalnih pacijenata INFANT FLOW CPAP i GRUNDLER ili ekvivalent za potrebe O.J.Pedijatrijska klinika KCUS-a Otvoreni NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo 1.8.2012. 253.663, 92 Službeni glasnik BiH 66/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Popravka, servisiranje i funkcionalno osposobljavanje aparata ABI 310, ABI 3130 i ABI 7700 Pregovarački NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo 8.5.2012. 14.550,00 Službeni glasnik BiH 81/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Popravka, servisiranje i funkcionalno osposobljavanje aparata Pregovarački NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo 17.8.2012. 24.980,00 Službeni glasnik BiH 81/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Preventivno održavanje medicinske opreme - sistema proizvodnje Radiometar i Carefusion instalirane u KCUS Pregovarački NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo 27.6.2012. 128.671,82 Službeni glasnik BiH 81/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Rezervni sastavni dijelovi medicinske opreme za interventno održavanje sistema proizvođača RADIOMETER i CARE FUSION Otvoreni NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo 5.9.2012. 400.000,00 Službeni glasnik BiH 81/12
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 4: Reagensi i materijal za aparat ABL 825 Otvoreni NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo 8.9.2014. 144.759,19 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka medicinskog potrošnog materijala Pregovarački NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo 1.8.2014. 148.091,45 Službeni glasnik BiH 75/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka usluga servisiranje medicinske opreme Pregovarački NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo 14.5.2014. 109.350,35 Službeni glasnik BiH 79/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Potrošni materijal aplikabilan na tehnologiju za neinvazivnu ventilaciju neonatalnih pacijenata INFANT FLOW CPAP i GRUNDLER ili ekvivalent Otvoreni NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo 25.9.2014. 129.097,87 Službeni glasnik BiH 82/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju ABL 700 i 825 ili ekvivalent Otvoreni NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo 25.9.2014. 311.250,00 Službeni glasnik BiH 82/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na tehnologiju ABL 80 ili ekvivalent Otvoreni NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo 25.9.2014. 39.040,28 Službeni glasnik BiH 82/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Reagensi i potrošni materijalaplikabilni na tehnologiju ABL 800 FLEX ili ekvivalent Otvoreni NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo 25.9.2014. 135.142,00 Službeni glasnik BiH 82/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Reagensi i potrošni materijalaplikabilni na tehnologiju ABL 80 ili ekvivalent Otvoreni NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo 25.9.2014. 72.022,24 Službeni glasnik BiH 82/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: Usluge održavanja uređaja za spirometriju proizvođača JAEGER Otvoreni NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo 14.10.2014. 8.131,57 Službeni glasnik BiH 87/14