Behić Sanny boy d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Bihać Nabavka naknadnih i nepredviđenih radova na izgradnji poligona za uništavanje NUS-a Pregovarački Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 19.1.2011. 19.669,49 Službeni glasnik BiH 7/11
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać Lot 1: Redovno održavanje makadamskog kolovoza-tamponiranje za 2011. godinu Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 20.5.2011. 63.650,00 Službeni glasnik BiH 59/11
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać Lot 2: Rekonstrukcija LC Izačić-Prnjavor-Vikići-Mala Peća-Gata Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 15.8.2011 84.457,08 Službeni glasnik BiH 68/11
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać Lot 3: Izgradnja primarne kanalizacione mreže - Kolektor A0 Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 15.8.2011 130.584,40 Službeni glasnik BiH 68/11
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 2: Rekonstrukcija i investiciono održavanje regionalnih cesta USK u 2011. godini Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 21.6.2011. 73.388,55 Službeni glasnik BiH 70/11
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 4: Rekonstrukcija i investiciono održavanje regionalnih cesta USK u 2011. godini Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 21.6.2011. 134.249,48 Službeni glasnik BiH 70/11
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 1: Izvođenje radova na lokalnim cestama, Općina Cazin, Općina Bosanska Krupa Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 20.4.2011. 19.459,44 Službeni glasnik BiH 70/11
JU Direkcija regionalnih cesta USK Rekonstrukcija i investiciono održavanje regionalne ceste R 404a B.Krupa-Arapuša-linija entiteta Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 27.8.2012. 142.593,58 Službeni glasnik BiH 70/12
JU Direkcija regionalnih cesta USK Izvođenje dodatnih i naknadnih radova rekonstrukcije regionalne ceste R408 Pregovarački Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 6.9.2012. 885.492,09 Službeni glasnik BiH 77/12
JU Direkcija regionalnih cesta USK Rekonstrukcija i investiciono održavanje regionalne ceste R 405 Linija entiteta-Sanski Most-Gudavac Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 28.12.2012. 198.930,60 Službeni glasnik BiH 3/13
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 1: Redovno održavanje regionalnih cesta USK-a u 2013/2014. godini Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 15.2.2013. 757.264,32 Službeni glasnik BiH 16/13
JU Direkcija regionalnih cesta USK Rekonstrukcija i investiciono održavanje regionalne ceste R 401, Bosanska Otoka -Bužim - Velika Kladuša Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 1.7.2013. 196.484,70 Službeni glasnik BiH 55/13
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 5: Vanredno održavanje regionalnih cesta USK-a u 2013. godini Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 9.7.2013. 12.559,64 Službeni glasnik BiH 57/13
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 7: Vanredno održavanje regionalnih cesta USK-a u 2013. godini Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 9.7.2013. 13.522,70 Službeni glasnik BiH 57/13
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 8: Vanredno održavanje regionalnih cesta USK-a u 2013. godini Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 9.7.2013. 105.826,68 Službeni glasnik BiH 57/13
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 1: Vanredno održavanje regionalnih cesta USK-a u 2013. godini: Vanredno održavanje regionalne ceste R401 Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 12.8.2013. 76.081,90 Službeni glasnik BiH 66/13
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 2: Vanredno održavanje regionalne ceste R401b Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 12.8.2013. 67.545,15 Službeni glasnik BiH 66/13
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 3: Vanredno održavanje regionalne ceste R402 Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 12.8.2013. 63.916,36 Službeni glasnik BiH 66/13
JU Direkcija regionalnih cesta USK Rekonstrukcija i investiciono održavanje regionalne ceste R400 Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 11.9.2013. 86.512,02 Službeni glasnik BiH 73/13
JU Direkcija regionalnih cesta USK Rekonstrukcija i investiciono održavanje regionalne ceste R408 Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 11.11.2013. 279.797,46 Službeni glasnik BiH 89/13
JU Direkcija regionalnih cesta USK Nastavak rekonstrukcije regionalne ceste R403a, presvlačenje asfaltnog kolovoza u naselju Žegar, dužina dionice 1.420,00 m Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 11.11.2013. 123.501,49 Službeni glasnik BiH 89/13
JU Direkcija regionalnih cesta USK Sanacija oštećenog kolovoza na regionalnoj cesti R402 Ljusina - Stijena - Gnjilavac, naselje Voloder Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 25.4.2014. 137.507,48 Službeni glasnik BiH 36/14
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 4: Obnavljanje kolovoznog zastora i rješavanje problema odvodnje sa kolovoza regionalne ceste R403, Kamenica - Gata - Tržačka Raštela Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 25.4.2014. 36.468,53 Službeni glasnik BiH 36/14
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 5: Obnavljanje kolovoznog zastora na regionalnoj cesti R401b, Gnjilavac-Konjodor-Brigovi Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 25.4.2014. 62.399,31 Službeni glasnik BiH 36/14
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 6: Obnavljanje kolovoznog zastora na regionalnoj cesti R-408, Dubovsko - Kulen Vakuf - Martin Brod Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 25.4.2014. 55.049,76 Službeni glasnik BiH 36/14